รีเซต

‘มหกรรมการค้าชายแดน’จ.สงขลา ช้อป ชม ชิม การแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม

‘มหกรรมการค้าชายแดน’จ.สงขลา ช้อป ชม ชิม การแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม
มติชน
3 กรกฎาคม 2565 ( 09:30 )
32
‘มหกรรมการค้าชายแดน’จ.สงขลา ช้อป ชม ชิม การแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม มหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดสงขลาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม2565 บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ถนนธรรมนูญวิถี ในโดมติดแอร์ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ .สงขลา  โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายธัชชญาน์พล  อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายพีรพัฒก์ อุทัยศรี ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาวฉัตร์สุดาชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สํานักงานพาณิชย์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และหน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครหาดใหญ่จัดโครงการมหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับเครือข่ายการค้า พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย ให้กลับมาคึกคักหลังโควิด-19 คลี่คลาย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานส่งออกกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งผ่านการคัดสรรและผลิตจากนวัตกรรมเพื่อการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกวน Seri Durian บ้านบูเก๊ะ เครื่องดื่ม คราฟท์ โซดาNirvana Hight Craft Soda น้ำยำสำเร็จรูป A Tan Premium Sauce อีกทั้งงานศิลป์วิจิตร บรรจง อย่างเบญจรงค์ร่วมสมัยที่มีการผสมผสานลวดลายทางใต้ กระเป๋าย่านลิเภาถมทองคำแท้ และจักรสานกระจูด รวมทั้งสินค้าแปรรูปมากมาย กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (OBM) ในรูปแบบออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้กับผู้ค้าในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการประชุมร่วมพาณิชย์จังหวัดและภาคเอกชน 5 จังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง