‘บิ๊กตู่’ยกระดับ พื้นที่คุมสูงสุด 5 จังหวัด มีผลพรุ่งนี้-ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง

‘บิ๊กตู่’ยกระดับ พื้นที่คุมสูงสุด 5 จังหวัด มีผลพรุ่งนี้-ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง
ข่าวสด
6 มกราคม 2564 ( 17:12 )
44
‘บิ๊กตู่’ยกระดับ พื้นที่คุมสูงสุด 5 จังหวัด มีผลพรุ่งนี้-ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง

โควิด / ‘บิ๊กตู่’ยกระดับ พื้นที่คุมสูงสุด 5 จังหวัด ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง ต้องแสดงเหตุผลคววามจำเป็น บัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่

 

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถำนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราวๆออกไปอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆที่จำเป็นในการระงับยับยั้ง

 

 

มีสาระสำคัญ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ ควบคู่การใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

 

2.ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะของประชาชนเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เพื่อสกัดคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่ โดยบุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลคววามจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่

 

3.ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาด

 

4.โทษของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง ถือว่ามีความผิดด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง