รีเซต

ตราด พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 6 ราย สั่งห้ามเรือประมงนอกพื้นที่เทียบท่า

ตราด พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 6 ราย สั่งห้ามเรือประมงนอกพื้นที่เทียบท่า
มติชน
6 มกราคม 2564 ( 16:05 )
129
ตราด พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 6 ราย สั่งห้ามเรือประมงนอกพื้นที่เทียบท่า

จังหวัดตราด พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มอีกจำนวน 6 ราย จากค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ขณะที่มีการออกคำสั่งห้ามเรือประมงที่แจ้งออกทำการประมงนอกพื้นที่จังหวัดตราด เข้าเทียบท่าในพื้นที่

 

จ.ตราด/ ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด วันนี้(13.30 น.วันที่ 6 มกราคม 2564) นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

 

นายแพทย์ภานุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขจ.ตราด รายงานว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดในครั้งนี้ เป็นการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยได้มีการนำเสนอสถานการณ์ในภาพรวม ความก้าวหน้าผู้รับการกักตัว ซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้เข้ารับการกักตัวเหลืออยู่ จำนวน 5 คน ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันนี้ (6 ม.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มอีกจำนวน 6 ราย จากค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุก พบผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด 5 และอำเภอเขาสมิง 1 ราย โดยเกี่ยวข้องกับการลักลอบเล่นการพนัน 5ราย แล ติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อรายที่ 25 จำนวน 1 ราย (อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน) ทำให้จังหวัดตราดมียอดรวมติดเชื้อยืนยันรวม 31 ราย ทั้งนี้ล่าสุดจังหวัดตราดได้ออกคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 25/2564 เรื่อง ห้ามเรือประมงที่แจ้งออกทำการประมงนอกพื้นที่จังหวัดตราด เข้าจอดเทียบท่าในพื้นที่จังหวัดตราด เว้นกรณีที่เหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง