รีเซต

โปลิเทคนิคลานนา จัดโควต้าลดค่าเทอมปวช.เหลือ 2,000 ช่วยเหลือผู้ปกครองจากโควิด

โปลิเทคนิคลานนา จัดโควต้าลดค่าเทอมปวช.เหลือ 2,000 ช่วยเหลือผู้ปกครองจากโควิด
มติชน
26 พฤษภาคม 2565 ( 12:58 )
48
โปลิเทคนิคลานนา จัดโควต้าลดค่าเทอมปวช.เหลือ 2,000 ช่วยเหลือผู้ปกครองจากโควิด

ข่าววันนี้ 26 พฤษภาคม ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เผยการรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ว่า ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาสายอาชีพ ที่ตลาดมีความต้องการแรงงานฝีมือเป็นอย่างมาก ทั้งสายช่างอุตสาหกรรมและสายบริหารธุรกิจ ดังนั้นผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้มีมติจัดสรรโควต้าลดค่าเทอม เหลือเทอมละ 2,000 บาท ให้กับนักเรียนที่จบ ชั้น ม.3 หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนต่อระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วยสาย ช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ 100 โควตา สาขาไฟฟ้ากำลัง 60 โควต้า สาขาอิเลคทรอนิคส์ 20 โควตา สาขาสถาปัตยกรรม 20 โควตา และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 70 โควตา

 

 

ส่วนสายบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสาขาพาณิชยการ 200 โควตา สาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม 100 โควตา รวมทั้งหมด 600 โควตา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนสายอาชีวะ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายการศึกษาให้แก่บตรหลาน ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย และได้รับผลกระทบโควิด ช่วงที่ผ่านมาด้วย

 

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดโควตาเสริม สายช่างอุตสาหกรรม ค่าเทอม 6,000 บาท สายบริหารธุรกิจ 4,500 บาท ช่างอุตสาหกรรม 9,000 บาท และสายบริหารธุรกิจ 7,000 บาท/เทอม จนสำเร็จหลักสูตร โดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งโควต้าดังกล่าว เฉพาะปีการศึกษา 2565 ผู้สนใจสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 29 ตุลาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053–213061 และทีมแนะแนวการศึกษา ได้ตลอดเวลา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง