รีเซต

"บิ๊กป้อม" ประชุมกก.ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 27

"บิ๊กป้อม" ประชุมกก.ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 27
มติชน
9 มิถุนายน 2565 ( 14:25 )
96
"บิ๊กป้อม" ประชุมกก.ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 27

ข่าววันนี้ 9 มิถุนายน2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ พลเอก จันสะหมอน จันยาลาด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโอกาสเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ 27 โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนเหล่าทัพ กระทรวง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานครการประชุม GBC ไทย-ลาว เป็นการดำเนินการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำหนดจัดประชุมปีละ1 ครั้ง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

 

 

โดยการประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม โดยมี กรมกิจการชายแดนทหาร ในฐานะสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการร่วมมือความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว เป็นผู้รับผิดชอบ ที่ประชุมได้แสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังคงปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 อย่างเคร่งครัด มีการจัดการประชุมในระดับต่าง ๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬา การแพทย์ทหาร ตลอดจนการศึกษาหลักสูตรทางทหารระหว่างกองทัพอย่างต่อเนื่อง

 

 

นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันที่จะดำรงและเพิ่มความร่วมมือที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งยังเห็นชอบที่ฝ่ายไทยจะให้ทุนการศึกษาหลักสูตรทางการแพทย์ทหารระยะสั้นและระยะยาวตามความพร้อมของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานของนายทหารระดับกลาง การเข้ารับการอบรมในโครงการตามพระราชดำริด้านการเกษตร และที่สำคัญที่สุด


ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทย-ลาว และชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว โดยให้มีการลาดตระเวนร่วมกันในพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดข้ามแดนและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง