เปิดโผจ่อขึ้นหุ้น XD วันที่ 5-13 พ.ค.

เปิดโผจ่อขึ้นหุ้น XD วันที่ 5-13 พ.ค.
ทันหุ้น
4 พฤษภาคม 2564 ( 10:00 )
62
เปิดโผจ่อขึ้นหุ้น XD วันที่ 5-13 พ.ค.

 

ทันหุ้น - ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งขึ้นเครื่องหมาย XD ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย.64)                           

 

05 พ.ค.

BFIT  XD  ปันผล  1.40 บาท             

CPALL  XD  ปันผล  0.90 บาท                    

EASTW  XD  ปันผล  0.24 บาท 

ENGY  XD  ปันผล  0.05 บาท                    

HTC  XD  ปันผล  1.12 บาท                  

ICC  XD  ปันผล  0.25 บาท                                        

LHFG  XD  ปันผล  0.04 บาท                      

LPH  XD  ปันผล  0.10 บาท                    

MFEC  XD  ปันผล  0.40 บาท                  

MGT  XD  ปันผล  0.07 บาท       

NETBAY  XD  ปันผล  0.7819 บาท                    

NNCL  XD  ปันผล  0.11 บาท               

OSP  XD  ปันผล  0.65 บาท          

PIMO  XD  ปันผล  0.034 บาท    

PRAPAT  XD  ปันผล  0.02 บาท                                      

SAWAD  XD  ปันผล  1.80 บาท    

SCG  XD  ปันผล  0.061 บาท                                              

TCAP-P  XD  ปันผล  1.80 บาท                                              

THIP  XD  ปันผล  1.0750 บาท ,หุ้นปันผล 8 : 1                        

TOA  XD  ปันผล  0.26 บาท          

TPA  XD  ปันผล  0.45 บาท                   

     

06 พ.ค.              

AKP  XD  ปันผล  0.023 บาท                   

AQUA  XD  ปันผล  0.01 บาท 

ASEFA  XD  ปันผล  0.28 บาท                    

BAM  XD  ปันผล  0.5125 บาท 

CHG  XD  ปันผล  0.03 บาท                     

D  XD  ปันผล  0.011111111112 บาท , หุ้นปันผล 5 : 1                                             

EKH  XD  ปันผล  0.11 บาท                       

FPI  XD  ปันผล  0.04 บาท       

GUNKUL  XD  ปันผล  0.182 บาท                 

ICHI  XD  ปันผล  0.50 บาท          

IIG  XD  ปันผล  0.15 บาท                  

ILINK  XD  ปันผล  0.14 บาท              

ILM  XD  ปันผล  0.27 บาท               

IVL  XD  ปันผล  0.175 บาท                

KAMART  XD  ปันผล  0.04 บาท 

KEX  XD  ปันผล  0.22 บาท                     

KUMWEL  XD  ปันผล  0.09 บาท               

KWM  XD  ปันผล  0.072 บาท     

LH  XD  ปันผล  0.30 บาท         

MATI  XD  ปันผล  0.20 บาท                                      

MITSIB  XD  ปันผล  0.04616 บาท, หุ้นปันผล 20 : 1                    

MODERN  XD  ปันผล  0.15 บาท                  

OCC  XD  ปันผล  0.15 บาท                                     

PAF  XD  ปันผล  0.015 บาท                 

PREB  XD  ปันผล  0.40 บาท              

RPH  XD  ปันผล  0.10 บาท              

SABINA  XD  ปันผล  0.45 บาท                                        

SCN  XD  ปันผล  0.0425 บาท                                          

SORKON  XD  ปันผล  0.20 บาท                      

SSF  XD  ปันผล  0.3272 บาท                     

SST  XD ปันผล 0.0055555556 บาท , หุ้นปันผล 20 : 1                                                

SVI  XD  ปันผล  0.11 บาท

SWC  XD  ปันผล  0.25 บาท           

TFMAMA  XD  ปันผล  2.07 บาท       

TNL  XD  ปันผล  0.07 บาท 

TNPC  XD  ปันผล  0.0125 บาท                                             

TPCH  XD  ปันผล  0.11 บาท                    

TPOLY  XD  ปันผล  0.01065 บาท              

UPOIC  XD  ปันผล  0.20 บาท                  

WACOAL  XD  ปันผล  0.50 บาท                                        

WICE  XD  ปันผล  0.14 บาท      

                  

07 พ.ค.              

AHC  XD  ปันผล  0.25 บาท                     

APCS  XD  ปันผล  0.06 บาท           

AU  XD  ปันผล  0.06 บาท                    

BEM  XD  ปันผล  0.10 บาท     

CHAYO  XD  ปันผล  0.0037037 บาท, หุ้นปันผล 15 : 1                                               

COLOR  XD  ปันผล  0.05 บาท       

CSS  XD  ปันผล  0.03 บาท           

ESTAR  XD  ปันผล  0.01 บาท                     

MILL  XD  ปันผล  0.0033 บาท , หุ้นปันผล 15 : 1                                                 

MOONG  XD  ปันผล  0.18 บาท 

NPK  XD  ปันผล  0.10 บาท                                                

NYT  XD  ปันผล  0.20 บาท                      

ORI  XD  ปันผล  0.39 บาท           

RJH  XD  ปันผล  0.45 บาท                   

ROJNA  XD  ปันผล  0.20 บาท                     

S&J  XD  ปันผล  1.00 บาท                                     

SCM  XD  ปันผล  0.034 บาท              

SICT  XD  ปันผล  0.0430 บาท                    

TOPP  XD  ปันผล  6.33 บาท                

TPAC  XD  ปันผล  0.292 บาท                  

TVI  XD  ปันผล  0.20 บาท                      

VIBHA  XD  ปันผล  0.04 บาท        

WHA  XD  ปันผล  0.0635 บาท    

                       

10 พ.ค.

ALLA  XD  ปันผล  0.07 บาท                

AMARIN  XD  ปันผล  0.12 บาท                 

ARROW  XD  ปันผล  0.35 บาท  

BAY  XD  ปันผล  0.35 บาท                                           

BCH  XD  ปันผล  0.13 บาท             

CHARAN  XD  ปันผล  2.60 บาท                   

CK  XD  ปันผล  0.20 บาท                             

CPR  XD  ปันผล  0.08 บาท        

CSR  XD  ปันผล  0.69 บาท                

FE  XD  ปันผล  7.50 บาท      

FNS  XD  ปันผล  0.15 บาท               

JUBILE  XD  ปันผล  0.44 บาท                  

JWD  XD  ปันผล  0.22 บาท                  

LEO  XD  ปันผล  0.07 บาท

M  XD  ปันผล  0.50 บาท 

NOBLE  XD  ปันผล  0.50 บาท 

PPM  XD  ปันผล  0.015 บาท              

SAPPE  XD  ปันผล  1.02 บาท            

SMART  XD  ปันผล  0.07 บาท          

SPC  XD  ปันผล  1.60 บาท                                  

SSSC  XD  ปันผล  0.106 บาท           

STI  XD  ปันผล  0.40 บาท                

SUPER  XD  ปันผล  0.006 บาท           

SYNTEC  XD  ปันผล  0.05 บาท                    

TC  XD  ปันผล  0.25 บาท ฃ    

TPCORP  XD  ปันผล  0.60 บาท                                         

VNT  XD  ปันผล  0.90 บาท                  

                                          

11 พ.ค.              

AP  XD  ปันผล  0.40 บาท , หุ้นละ 0.05 บาท                               

BLA  XD  ปันผล  0.23 บาท                                         

CCP  XD  ปันผล  0.02 บาท                                           

FMT  XD  ปันผล  1.625 บาท                                                

KUN  XD  ปันผล  0.03 บาท ,หุ้นปันผล 10 : 1                      

PG  XD  ปันผล  0.10 บาท                                               

SENA  XD  ปันผล  0.185035 บาท                  

SK  XD  ปันผล  0.02 บาท                  

TEAMG  XD  ปันผล  0.05 บาท                       

TRT  XD  ปันผล  0.02 บาท             

TRU  XD  ปันผล  0.06 บาท                                            

TWPC  XD  ปันผล  0.134 บาท                                   

                           

12 พ.ค.

AEONTS  XD  ปันผล  2.65 บาท                                       

KCM  XD  ปันผล  0.0045 บาท                    

SIAM  XD  ปันผล  0.05 บาท                   

SMIT  XD  ปันผล  0.16 บาท                  

WP  XD  ปันผล  0.20 บาท

                 

13 พ.ค.              

BRR  XD  ปันผล  0.06 บาท                                        

PF  XD  ปันผล  0.02 บาท            

SSP  XD  ปันผล  0.011111 บาท ,หุ้นปันผล 10 : 1      

                                                                

ข่าวที่เกี่ยวข้อง