“บิ๊กบี้” ชูปลูกจิตสำนึกความรักชาติ พร้อมหนุนเปิดประเทศ-ส่งกำลังพลช่วยปชช. รับมือพายุลูกใหม่

“บิ๊กบี้” ชูปลูกจิตสำนึกความรักชาติ พร้อมหนุนเปิดประเทศ-ส่งกำลังพลช่วยปชช. รับมือพายุลูกใหม่
มติชน
26 ตุลาคม 2564 ( 10:15 )
10
“บิ๊กบี้” ชูปลูกจิตสำนึกความรักชาติ พร้อมหนุนเปิดประเทศ-ส่งกำลังพลช่วยปชช. รับมือพายุลูกใหม่

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมสถานการณ์ประจำวันผ่านระบบออนไลน์ของกองทัพบก โดยได้กล่าวถึงการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 และ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พสกนิกรทุกภาคส่วนและหน่วยทหารของกองทัพบก ได้จัดกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนำมาซึ่งความเจริญและความผาสุกของบ้านเมืองรวมทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นเรื่องที่กองทัพบกจะนำไปเผยแพร่ให้กำลังพลทุกระดับ ครอบครัวและทหารกองประจำการได้ศึกษา ได้รับทราบ เพื่อปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ รักแผ่นดิน การทำความดี เป็นไปตามอุดมการณ์ของกองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ซึ่งนอกจากจะใช้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเป็นชาติ ในการปลูกจิตสำนึกกับกำลังพลแล้ว กองทัพบกมีแนวคิดที่จะนำความรู้ในข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนทหาร และข้าราชการของกองทัพบกในวาระต่าง ๆ ต่อไป

 

 

สำหรับนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดมาตรการเพื่อเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้ นั้น ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ทุกส่วนได้สนับสนุนตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการประสานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะการสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ย้ำให้กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ดำเนินการสกัดกั้นอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน และติดตามการปฏิบัติทุกขั้นตอนนำไปสู่ต้นตอของขบวนการนำพา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

 

ผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้งจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ เตรียมบูรณการร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว สิ่งสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนช่วงอุทกภัย คือ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ระมัดระวังอุบัติเหตุในทุกเรื่อง

 

 

โดนล่าสุดจากการที่กำลังพลของ กองพลพัฒนาที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 คือ จ่าสิบโท วัชรพล ดวงแก้ว ตำแหน่ง ช่างเขียน ฝ่ายแผนและโครงการ และ สิบเอก นรบดี แปลงศรี ตำแหน่ง ช่างเชื่อม ตอนซ่อมบำรุงกองพัน ได้ประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าดูดในระหว่างการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมใน อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา

 

ในส่วนกำลังพลที่บาดเจ็บขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปัจจุบันอาการปลอดภัยแต่ต้องสูญเสียอวัยวะจากภารกิจดังกล่าว ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กำชับให้กรมแพทย์ทหารบกให้การรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุด หายจากการบาดเจ็บและสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสมควร รวมทั้งการดูแลเรื่องสิทธิทางราชการของการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง