รีเซต

กวางตุ้งเผย GDP ปี 2023 โตทะลุ 3 ล้านล้านหยวน

กวางตุ้งเผย GDP ปี 2023 โตทะลุ 3 ล้านล้านหยวน
Xinhua
15 มกราคม 2567 ( 18:58 )
39
กวางตุ้งเผย GDP ปี 2023 โตทะลุ 3 ล้านล้านหยวน

(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์ยามเย็นของนครกว่างโจว มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 10 มิ.ย. 2023)

กว่างโจว, 15 ม.ค. (ซินหัว) -- ซุนจื้อหยาง รักษาการนายกเทศมนตรีนครกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของกว่างโจวในปี 2023 อาจสูงเกิน 3 ล้านล้านหยวน (ราว 15.05 ล้านล้านบาท)

ซุนกล่าวว่ากว่างโจวประสบความสำเร็จใหม่ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมด และมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมด ได้สูงเกิน 1 ล้านล้านหยวน (ราว 5.01 ล้านล้านบาท) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ขณะการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสูงเกิน 8.6 แสนล้านหยวน (ราว 4.31 ล้านล้านบาท)

สำหรับด้านการสร้างความเป็นอุตสาหกรรมทางดิจิทัล กว่างโจวได้สร้างสถานีฐาน 5G เพิ่ม 15,200 แห่ง ทำให้มีสถานีฐานดังกล่าวรวม 91,700 แห่ง ส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมหลักในเศรษฐกิจดิจิทัลครองสัดส่วนร้อยละ 13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภูมิภาคในปี 2023

นอกจากนั้นกว่างโจวเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ โดยการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่สูงเกิน 650,000 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าราว 1.08 เท่า และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ครองสัดส่วนกว่าร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภูมิภาค

ขณะจำนวนผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงของกว่างโจวในปี 2023 เพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ราย ส่วนจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเทคโนโลยีสูงถึง 21,000 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง