รอง นพ.สจจ.นนท์ เผยการระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิด มีผู้ติดโควิดแล้ว 9 ราย

รอง นพ.สจจ.นนท์ เผยการระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิด มีผู้ติดโควิดแล้ว 9 ราย
มติชน
4 เมษายน 2564 ( 12:07 )
27
รอง นพ.สจจ.นนท์ เผยการระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิด มีผู้ติดโควิดแล้ว 9 ราย

 

ข่าววันนี้ 4 เมษายน 2564 นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า การระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิดในระหว่างวัน 29 มีนาคม – 2 เมษายน กลุ่มนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวน 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89 มีอาการ 8 ราย ร้อยละ 89 ส่วนมากที่พบคือ ระคายคอ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น อายุเฉลี่ย 37 ปี อยู่ในวันทำงาน ประวัติเสี่ยง คือ เที่ยวสถานบันเทิง และรับประทานอาหารร่วมกัน และพูดคุยกันใกล้ชิด โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

 

 

นายแพทย์สฤษดิ์เดช กล่าวว่า โดยผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี อาชีพพนักงานเทศบาล ไปสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ร่วมกับเพื่อนอีก 2 ราย ซึ่งต่อมาตรวจพบเชื้อเช่นกัน โดยผู้ป่วยรายนี้ และเพื่อน นำเชื้อไปติดกับผู้ใกล้ชิด 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เป็นผู้ใกล้ชิดในสถานที่ทำงานในเทศบาลเดียวกัน จำนวน 2 ราย คือผู้ป่วย รายที่ 200 และ 203 โดย ผู้ป่วย รายที่ 200 และ 203 ทำงานห้องเดียวกัน โดยต่อมาผู้ป่วยรายที่ 200 ได้นำเชื้อไปติดกับผู้ป่วยอีก 1 ราย คือ ผู้ป่วยรายที่ 204 ซึ่งเป็นหัวหน้างาน จากการพูดคุยงาน 30 นาที โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ป่วยรายที่ 203 ได้นำเชื้อไปติดคนใกล้ชิดในครอบครัว ได้แก่ มารดา และน้าสาว ของตนเอง คือ ผู้ป่วยรายที่ 208 และ 207 ตามลำดับ รวมกลุ่มแรก มีผู้ติดเชื้อจำนวน 6 ราย

 

 

ทั้งนี้ นายแพทย์สฤษดิ์เดช กล่าวอีกว่า กลุ่มที่ 2 เกิดจากผู้ป่วยรายที่ 205 ซึ่งไปสถานบันเทิงพร้อมกับ ผู้ป่วยรายที่ 202 ได้นำเชื้อไปติดกับผู้ป่วย 1 ราย คือ เพื่อนร่วมงานที่บริษัทใน อ.บางบัวทอง ซึ่ง เป็นผู้ป่วยรายที่ 206 ต่อมาผู้ป่วยรายนี้ จึงนำเชื้อไปติดกับคนใกล้ชิดในครอบครัว คือ สามีของตนเอง 1 ราย รวมกลุ่มที่ 2 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 3 ราย

 

 

"การระบาดครั้งนี้ เป็นการติดต่อจากผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 9 ราย โดยเป็นการติดเชื้อต่อถึง 3 รุ่น รุ่นแรก 2 ราย รุ่นที่ 2 จำนวน 3 ราย และรุ่นที่ 3 จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 65 ราย ซึ่งได้เข้าสู่กระบวนการกักตัว ตรวจหาเชื้อ และสังเกตอาการแล้ว นอกจากนี้แล้ว ผู้ป่วยยังมีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างไป ในต่างจังหวัด ซึ่งต้องประสานกับจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนและควบคุมโรค เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว เป็นต้น" นายแพทย์สฤษดิ์เดช กล่าว

 

 

นายแพทย์สฤษดิ์เดช กล่าวต่อไปอีกว่า อยากให้ประชาชนมีการระมัดระวัง โดยขณะนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะตัวสถานบันเทิงหลายแห่ง เป็นจุดเสี่ยงแพร่ระบาดโรคได้ ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจน คือ คลุกคลีใกล้ชิด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มร่วมกัน ทั้งครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เที่ยวด้วยกัน จึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในสถานที่เสี่ยงต่างๆ ทั้งตลาด สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร และที่สำคัญประชาชน ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตัวป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ DMHTT ด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง