รีเซต

เช็กที่นี่! ผู้ประกันตน ม.33 เงินเดือนเท่านี้ จ่ายประกันสังคมเท่าไหร่?

เช็กที่นี่! ผู้ประกันตน ม.33 เงินเดือนเท่านี้ จ่ายประกันสังคมเท่าไหร่?
TNN ช่อง16
13 มกราคม 2565 ( 11:56 )
116
เช็กที่นี่! ผู้ประกันตน ม.33 เงินเดือนเท่านี้ จ่ายประกันสังคมเท่าไหร่?

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินประกันสังคม โดยระบุว่า เช็กให้ชัวร์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 เงินเดือนเท่านี้ จ่ายประกันสังคมเท่าไหร่ 

ผู้ประกันตนมาตรา 33

คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ผู้ประกันตนต้องมีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

เงินเดือน 10,000 บาท นำส่งประกันสังคม 10,000 x 5 % = 500 บาท

เงินเดือน 15,000 บาท นำส่งประกันสังคม 15,000 x 5 % = 750 บาท

นายจ้างและลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากัน (ร้อยละ 5) โดยการคำนวณเงินสมทบ จะคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท

หากค่าจ้างไม่ถึง 1,650 บาท ให้คำนวณจากฐานค่าจ้าง 1,650 บาท และหากค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาท ให้คำนวณจากฐานค่าจ้าง 15,000 บาทข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน / AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง