รีเซต

'ส.ส.อาดิลัน'ลงพื้นที่พร้อม กมธ.บริหารจัดการลุ่มน้ำดูสภาพปัญหาแม่น้ำปัตตานีตื้นเขิน

'ส.ส.อาดิลัน'ลงพื้นที่พร้อม กมธ.บริหารจัดการลุ่มน้ำดูสภาพปัญหาแม่น้ำปัตตานีตื้นเขิน
มติชน
21 กันยายน 2563 ( 09:14 )
46
'ส.ส.อาดิลัน'ลงพื้นที่พร้อม กมธ.บริหารจัดการลุ่มน้ำดูสภาพปัญหาแม่น้ำปัตตานีตื้นเขิน

‘ส.ส.อาดิลัน’ลงพื้นที่พร้อม กมธ.บริหารจัดการลุ่มน้ำดูสภาพปัญหาแม่น้ำปัตตานีตื้นเขิน เพื่อนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายต่อไป
ที่จ.ยะลา นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 จ.ยะลา พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ ระหว่างการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของกมธ. ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ซึ่งก่อนหน้านี้นายอาดิลัน ในฐานะ ส.ส.ในพื้นที่ได้นำเรื่องนี้หารือในสภาฯแล้ว ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาขุดลอกแม่น้ำปัตตานี เพื่อจะได้กักเก็บน้ำดิบในแม่น้ำปัตานีช่วงฤดูแล้งได้ ทำให้ กมธ. ได้ลงพื้นที่ดูสภาพปัญหาแม่น้ำปัตตานีที่ตื้นเขิน นอกจากนี้ กมธ. ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) พร้อมรับฟังสภาพปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินบริหารจัดการน้ำ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน

 


นายอาดิลัน กล่าวขอบคุณกมธ. และคณะที่ร่วมลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชน และรับฟังเสียงสะท้อนและสภาพปัญหา รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง