ไทยพบป่วยโควิด-19 อีก 2 ราย กักตัวครบ 17 วัน เพิ่งตรวจเจอเชื้อ

ไทยพบป่วยโควิด-19 อีก 2 ราย กักตัวครบ 17 วัน เพิ่งตรวจเจอเชื้อ
มติชน
11 ตุลาคม 2563 ( 11:46 )
89
ไทยพบป่วยโควิด-19 อีก 2 ราย กักตัวครบ 17 วัน เพิ่งตรวจเจอเชื้อ

ไทยพบป่วยโควิด-19 อีก 2 ราย กักตัวครบ 17 วัน เพิ่งตรวจเจอเชื้อ

 

วันนี้ (11 ตุลาคม 2563) เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประจำวัน ในประเทศไทย วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย รวมสะสม 3,636 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด (Quarantine) 698 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,451 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 126 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,636 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี 1,990 ราย ภาคเหนือ 98 ราย ภาคกลาง 692 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

 

 

ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เดินทางมาจาก 2 ประเทศ ได้แก่

 

1.ซูดานใต้ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 36 ปี อาชีพข้าราชการ ทหารข่าวเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 22 กันยายน เดินทางถึงประเทศไทย รวมผู้เดินทางเที่ยวบินเดียวกัน 181 ราย มีผู้ติดเชื้อ 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.68 เข้าพักในสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน วันที่ 4 ของการกักตัว ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ผลไม่พบเชื้อ ต่อมาวันที่ 4 ตุลาคม เป็นวันที่ 12 ของการกักตัว ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลตรวจไม่ชัดเจน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม วันที่ 14 ของการกักตัว ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 3-4 ผลตรวจไม่ชัดเจน โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ได้ส่งตัวเข้ารักษาใน รพ.พระมงกุฎเกล้า และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เป็นวันที่ 17 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารับรักษาใน รพ.พระมงกุฎเกล้า

2.ญี่ปุ่น 1 ราย เพศหญิง สัญชาติญี่ปุ่น อายุ 36 ปี เมื่อวันที่ 24 กันยายน เดินทางถึงประเทศไทย เข้าพักในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน เป็นวันที่ 5 ของการกักตัว ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ผลตรวจไม่พบเชื้อ และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม วันที่ 11 ของการกักตัว ผลพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารับรักษาใน รพ.เอกชน ในกรุงเทพฯ

 

 

ทั้งนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 355,878 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 37,459,161 ราย อาการรุนแรง 68,611 ราย รักษาหายแล้ว 28,111,951 ราย เสียชีวิต 1,077,458 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 7,945,505 ราย เป็นรายใหม่ 50,876 ราย 2.อินเดีย จำนวน 7,051,543 ราย เป็นรายใหม่ 74,535 ราย 3.บราซิล จำนวน 5,091,840 ราย เป็นรายใหม่ 34,650 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 1,285,084 ราย เป็นรายใหม่ 12,846 ราย 5.โคลอมเบีย จำนวน 902,747 ราย เป็นรายใหม่ 8,447 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 140 ของโลก ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2,158 ราย ยอดสะสมรวม 26,064 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง