ด่วน!! มติครม.ตั้ง ศธภ. 3 ราย

ด่วน!! มติครม.ตั้ง ศธภ. 3 ราย
มติชน
12 พฤษภาคม 2563 ( 14:52 )
166
ด่วน!! มติครม.ตั้ง ศธภ. 3 ราย
 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นายประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษกศธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติตามที่ศธ.เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดศธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 3 ราย

 

ดังนี้1. รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค(ศธภ.) (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวง  2. นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค 17 ให้ดำรงตำแหน่ง ศธภ.  (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และ3. นายธนู ขวัญเดช รองศธภ. 2 ให้ดำรงตำแหน่ง ศธภ. (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป