ด่วน! การบินพลเรือน ปลดล็อก แอร์ไลน์ ขนคนได้ 100% รับเปิดประเทศ เริ่มวันนี้

ด่วน! การบินพลเรือน ปลดล็อก แอร์ไลน์ ขนคนได้ 100% รับเปิดประเทศ เริ่มวันนี้
มติชน
16 ตุลาคม 2564 ( 10:31 )
14
ด่วน! การบินพลเรือน ปลดล็อก แอร์ไลน์ ขนคนได้ 100% รับเปิดประเทศ เริ่มวันนี้

นายสุทธิพงษ์ คงพลู ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับผู้ดําเนินการสนามบินและผู้ดําเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 7) โดยให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศจํากัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อกําหนด ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับ การบริการขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืนที่ดําเนินตามข้อกําหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

 

โดยประกาศฉบับนี้อนุญาตให้มีจํานวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทําการบินเที่ยวบินนั้น ๆ และ ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปไปตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ แต่วันที่ 16 ตุลาคม64 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง