รีเซต

ที่ปรึกษารมต.จี้ตรวจสอบ อดีตผู้ว่าฯประจวบใช้งบ37ล. สร้างพิพิธภัณฑ์ ทิ้งร้างนาน5ปี

ที่ปรึกษารมต.จี้ตรวจสอบ อดีตผู้ว่าฯประจวบใช้งบ37ล. สร้างพิพิธภัณฑ์ ทิ้งร้างนาน5ปี
มติชน
1 พฤศจิกายน 2563 ( 11:43 )
163
ที่ปรึกษารมต.จี้ตรวจสอบ อดีตผู้ว่าฯประจวบใช้งบ37ล. สร้างพิพิธภัณฑ์ ทิ้งร้างนาน5ปี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายอุดร โพธิ์พ่วง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณจากแผนงานงบยุทธศาสตร์จังหวัด สมัยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเกษียณราชการในปี 2558 ที่มีปัญหาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน กรณีใช้งบกว่า 37 ล้านบาท เพื่อจัดนิทรรศการภายใน และก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบฯ ริมถนนสละชีพ เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

แต่ปัจจุบันสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดไม่สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ ขณะที่การใช้งบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีหน้าที่กำกับดูแลติดตามการใช้งบประมาณ ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการดังกล่าว

นายอุดร กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเรื่องนี้ เนื่องจากดำเนินการล่าช้าผิดปกติ หลังจากการสร้างอาคารและมีการจัดนิทรรศการควรเปิดใช้ทันที แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งบของกระทรวงฯ แต่เมื่อมีการใช้งบประมาณแผ่นดิน ก็ไม่ควรปล่อยให้ทิ้งร่างหรือให้เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีสำนักงานเดิมที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด และอ้างว่ากำลังปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลาง แต่พบว่ามีการมอบห้องทำงานเดิมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้พ้นข้อครหาจากการทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และทราบว่าหากในอนาคตมีการเปิดนิทรรศการแล้ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยังไม่มีงบในการบริหารจัดการ เนื่องจากต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแล รวมทั้งค่าน้ำค่าไฟฟ้า ดังนั้นสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่วยงายที่ทำแผนการใช้งบประมาณควรแสดงความรับผิดชอบ

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเพื่อเปิดใช้พิพิธภัณฑ์ และตนมารับตำแหน่งในภายหลังพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้เปิดดำเนินการได้ แต่ยอมรับว่ามีอุปสรรคหลายด้าน

มีรายงานว่า สำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์ใช้งบก่อสร้าง 24 ล้านบาท ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก 16 ล้านบาทเพื่อว่าจ้างบริษัทเอกชนจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคาร แต่มีการประมูลก่อสร้างในราคา 13 ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 กระทั่งสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัทยังดำเนินการไม่เสร็จและมีหนังสือยินยอมเพื่อจ่ายค่าปรับ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากการทำงานล้าช้า ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จากนั้นมีการใช้งบเพิ่มเติมอีกกว่า 5 ล้านบาท แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดบริการได้