“ประยุทธ์” ลุยแก้หนี้ครัวเรือน หลังโควิดยืดเยื้อ กระทบรายได้ สั่งเดินหน้า 3 แนวทาง

“ประยุทธ์” ลุยแก้หนี้ครัวเรือน หลังโควิดยืดเยื้อ กระทบรายได้ สั่งเดินหน้า 3 แนวทาง
ข่าวสด
11 กรกฎาคม 2564 ( 10:19 )
39
“ประยุทธ์” ลุยแก้หนี้ครัวเรือน หลังโควิดยืดเยื้อ กระทบรายได้ สั่งเดินหน้า 3 แนวทาง

ข่าววันที่ 11 ก.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นห่วงสถานการณ์หนี้ครัวเรือน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชน โดยรัฐบาลจึงเดินหน้า 3 เรื่อง คือ 1.ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน 2.กำกับดูแลเจ้าหนี้ให้ปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม 3.ปรับโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สิน

 

โดยมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จะช่วยลดภาระประชาชน ทำให้มีเงินเหลือไว้ใช้มากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเป็นหนี้ สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาเสถียรภาพในระยะยาว ประชาชนกังวลทำให้ใช้ชีวิตได้ไม่เต็มศักยภาพจนบั่นทอนศักยภาพของประเทศโดยรวม

 

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดมาตราการแก้หนี้ ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้นสามารถดำเนินการได้ภายใน 6 เดือน อาทิ ลดภาระดอกเบี้ยของประชาชน แก้ไขการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม ทบทวนเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียน การปรับลดค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นและที่เรียกเก็บอย่างไม่สมควร

 

โดยเร่งรัดให้คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประกาศกำหนดอัตราค่าทวงถามหนี้โดยเร็วที่สุด การกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อที่เหมาะสม ลดการให้ลูกหนี้ซื้อประกันความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและพิจารณายกเลิกการค้ำประกันด้วยบุคคล เน้นการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินเพื่อลดการดำเนินคดีกับประชาชน

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่งไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้กับผู้กู้ที่คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วกว่า 1.2 ล้านราย และกลุ่มที่ยังไม่ฟ้องอีก 1.1 ล้านราย และเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพราะการที่ประชาชนรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้และต้องไปกู้นอกระบบเป็นหนึ่งในต้นเหตุของการเป็นหนี้ที่กติกาไม่เป็นธรรมและดอกเบี้ยสูงเกินเหตุ

 

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ส่วนแนวทางแก้ไขหนี้สินครู ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี 4 ส่วนหลัก คือ 1. ยุบยอดหนี้เงินต้นให้ลดลง ด้วยการนำรายได้ของข้าราชการเองในอนาคตมาลดภาระหนี้เงินกู้ 2.ให้เจ้าหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ลดอัตราดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะได้ตัดเงินหน้าซองเงินเดือนทุกเดือน 3.การปรับลดค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น เช่นการทำประกัน ฯลฯ และ4.ปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือนของข้าราชการ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

 

“การแก้ไขปัญหาหนี้ในครั้งนี้ต่างจากซึ่งที่ผ่านมา ที่ปรับโครงสร้างหนี้และเน้นที่ลูกหนี้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ครั้งนี้จะให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลให้เจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่ออย่างเป็นธรรมด้วย และยังเป็นการแก้ไขหนี้สินทั้งระบบ ไม่ใช่เป็นการแก้เฉพาะหนี้เสีย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาความเหมาะสมในเรื่องของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆไปในคราวเดียวกันด้วย เพื่อให้เอื้อและไม่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครั้งนี้”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง