นครปฐมติดเชื้อเพิ่ม 202 ราย ผู้ว่าฯสั่งเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ลดข่าวคลาดเคลื่อน

นครปฐมติดเชื้อเพิ่ม 202 ราย ผู้ว่าฯสั่งเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ลดข่าวคลาดเคลื่อน
มติชน
13 กรกฎาคม 2564 ( 17:15 )
12
นครปฐมติดเชื้อเพิ่ม 202 ราย ผู้ว่าฯสั่งเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ลดข่าวคลาดเคลื่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นฐ. ทีม SAT & SRRT เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมประจำวันที่ 13กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 202 ราย เป็นผู้ป่วยต่างจังหวัด ขึ้นทะเบียนรักษาที่จ.นครปฐม 7 ราย สัญชาติไทย 197 ราย ต่างชาติ 5 ราย(ยอดผู้ป่วยสะสม 7,473 ราย)

 

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครปฐม ที่ห้องทับแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครปฐม เพื่อลดกระแสข่าวลือหรือข่าวที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 โดยนางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครปฐม รายงานว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา และเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต อันอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในข้อมูลข่าวสารจากสถานการณ์ เหตุการณ์กระแสข่าวลือหรือข่าวที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจจะกระทบต่อความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครปฐม จะเป็นเซ็นเตอร์ของสื่อในช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งการสื่อสารรายงานข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ฉับไว มีประสิทธิภาพ เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินการจัดทำข้อมูลในการนำเสนอข่าวที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

 

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐมว่า จังหวัดนครปฐมผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ 190 คน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาพยาบาล สำหรับการโรคโควิด-19 ระบาดในระลอกนี้เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ คือสายพันธุ์เดลต้า ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรง รวมถึงต้องใช้ยา บุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น และใช้เวลาในการรักษานานขึ้น ต้องขยายพื้นที่ดูแลรองรับรักษา ปัจจุบันมีโรงพยาบาลหลักคือ โรงพยาบาลนครปฐม บางเลน โรงพยาบาลสามพราน ดูแลผู้ป่วยไอซียูมีประมาณ 3% โดยดูแลเต็มกำลังตามศักยภาพ 100 % สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการจะเข้ารักษาโรงพยาบาลสนาม ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสนามทั้งหมด 4 แห่ง มีเตียงรองรับประมาณ 2,100 เตียง คาดว่าจะไม่เพียงพอเนื่องจากผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และใช้เวลาในการดูแลนานขึ้น

 

จังหวัดนครปฐมได้เตรียมขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วย โดยจะเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ณอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร พุทธมณฑล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งสามารถรองรับได้ 300 เตียง สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ และมีความพร้อมในการที่จะดูแลตนเองหรือให้ชุมชนดูแลในระบบที่เรียกว่า Home Isolation และ ระบบ community Isolation โดยชุมชน ซึ่งได้มอบให้ทางอำเภอทุกอำเภอจัดเตรียม community Isolation ในระดับตำบลทุกตำบลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละตำบลด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง