รีเซต

มุกดาหารเมิน 'ไทยชนะ' สั่งห้างใช้ 'มุกดาหารเราไม่ทิ้งกัน' ควบคุมโควิด-19

มุกดาหารเมิน 'ไทยชนะ' สั่งห้างใช้ 'มุกดาหารเราไม่ทิ้งกัน' ควบคุมโควิด-19
มติชน
16 พฤษภาคม 2563 ( 19:08 )
258
มุกดาหารเมิน 'ไทยชนะ' สั่งห้างใช้ 'มุกดาหารเราไม่ทิ้งกัน' ควบคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาร่างประกาศจังหวัดมุกดาหาร ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ซึ่งตามข้อกำหนดซึ่งโดยมีหนึ่งในสาระสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าถึงแนวทางการเปิดห้างสรรพสินค้าในจังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1.สแกนคิวอาร์โค้ดผู้มาใช้บริการทาง แอพพลิเคชั่นที่กำหนดใช้ เพื่อบอกพิกัดของผู้มาใช้บริการ 2.การคัดกรอง ล้างมือ และ 3.วัดอุณหภูมิ แล้วจึงจะเข้าห้างได้

ทั้งนี้ การกำหนดให้ใช้แอพพลิเคชั่นจะช่วยในเรื่องการสวบสวนโรคในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และห้างเองยังต้องรักษาระยะห่างตามกำหนดไม่ให้แออัด ส่วนร้านอาหารต่างๆ ก่อนเข้าก็ต้องมีการคัดกรองและมีแผงกั้นระหว่างที่นั่ง ส่วนร้านบุบเฟต์ ภาชนะใส่อาหารต้องมีฝาปิดครอบ ซึ่งรายละเอียดต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางสาธารณาสุข โดยกำหนดปิดให้บริการเวลา 20.00 น. และขอให้ทางห้างดำเนินมาตรการให้ผู้ใช้บริการมีจำนวนหนาแน่นมากเกินไป และงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อไม่ให้มีการรวมกันแออัด

สำหรับผู้ประกอบการจะต้องให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียนแสดงตนพร้อมหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่านทางเว็บไซต์ www.มุกดาหารเราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งดำเนินการโดยจังหวัดมุกดาหารเป็นหลัก ไม่ใช่เว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ทางจังหวัดมีข้อมูลที่ครบถ้วน และหากเกิดการระบาดก็จะสามารถดำเนินการสอบสวนโรค และค้นหาตัวบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์