รีเซต

ยลความงาม 'พระราชวังซาดาอาบัด' ในกรุงเตหะราน

ยลความงาม 'พระราชวังซาดาอาบัด' ในกรุงเตหะราน
Xinhua
3 กันยายน 2566 ( 19:51 )
57
ยลความงาม 'พระราชวังซาดาอาบัด' ในกรุงเตหะราน

เตหะราน, 3 ก.ย. (ซินหัว) -- ยลความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในพิพิธภัณฑ์ตำหนักขาว (Mellat Palace) หนึ่งในตำหนักของพิพิธภัณฑ์พระราชวังซาดาอาบัด ในกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน

อนึ่ง พิพิธภัณฑ์พระราชวังซาดาอาบัดทางตอนเหนือของเตหะราน ประกอบด้วยตำหนักหลายสิบหลัง ครอบคลุมพื้นที่ราว 410 เฮกตาร์ (ราว 2,560 ไร่) โดยตำหนักบางหลังในบริเวณนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้บุคคลทั่วไปเข้าชม หลังการปฏิวัติศาสนาอิสลามในอิหร่านเมื่อปี 1979

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง