รีเซต

ปลัดมท.ร่อนหนังสือห้ามจำหน่าย 'อาหาร-เครื่องดื่ม' ผสมกัญชากัญชง

ปลัดมท.ร่อนหนังสือห้ามจำหน่าย 'อาหาร-เครื่องดื่ม' ผสมกัญชากัญชง
มติชน
3 กรกฎาคม 2565 ( 14:14 )
54
ปลัดมท.ร่อนหนังสือห้ามจำหน่าย 'อาหาร-เครื่องดื่ม' ผสมกัญชากัญชง

ปลัดมท.ร่อนหนังสือจี้ผวจ.ทั่วประเทศ ควบคุมไม่ให้จำหน่าย ‘อาหาร-เครื่องดื่ม’ ผสมกัญชากัญชงในสถานที่ราชการ ห้ามนำเข้ามากินด้วย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย

โดยสาระสำคัญ คือ ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชกาารของตน รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รวมถึงควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงและมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง