ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าหลาก 10 จังหวัดและดินสไลด์ 3 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าหลาก 10 จังหวัดและดินสไลด์ 3 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มติชน
25 สิงหาคม 2563 ( 09:56 )
39
ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าหลาก 10 จังหวัดและดินสไลด์ 3 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และตาก ดินสไลด์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และน่าน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

 

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพล ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน 25 สิงหาคม เวลา 06.00 น. ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่ 13 จังหวัด แยกเป็น น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ 10 จังหวัด รวม 48 อำเภอ 183 ตำบล 814 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,055 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้แก่ น่าน น้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข อำเภอนาน้อย อำเภอท่าวังผา อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ อำเภอบ้านหลวง และอำเภอปัว รวม 54 ตำบล 319 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,032 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย

 

 

แพร่ น้ำไหลหลากในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่น อำเภอสอง อำเภอลอง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอวังชิ้น และอำเภอเด่นชัย รวม 54 ตำบล 272 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,651 ครัวเรือน เชียงใหม่ น้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ออน และอำเภอเวียงแหง รวม 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน ลำปาง น้ำไหลหลากในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ อำเภอเถิน อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเสริมงาม และอำเภอแจ้ห่ม รวม 21 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11 ครัวเรือน

 

พะเยา น้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 124 หลังคาเรือน อุตรดิตถ์ น้ำไหลหลากในพื้นที่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา อำเภอพิชัย และอำเภอลับแล รวม 15 ตำบล 61 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,229 หลังคาเรือน ลำพูน น้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอบ้านธิ รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน แม่ฮ่องสอน น้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย รวม 16 ตำบล 38 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 530 หลังคาเรือน สุโขทัย น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสำโรง ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,410 หลังคาเรือน ตาก เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ แม่สอด และท่าสองยาง รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8 หลังคาเรือน

 

ดินสไลด์ในพื้นที่ภาคเหนือรวม 3 จังหวัด รวม 7 อำเภอ 7 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เกิดดินสไลด์ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม เชียงใหม่ เกิดดินสไลด์ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน น่าน เกิดดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้ง จัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ท้ายนี้ ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง