พิษณุโลก ระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเปราะบางในชุมชน 4 ตำบล

พิษณุโลก ระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเปราะบางในชุมชน 4 ตำบล
มติชน
18 สิงหาคม 2564 ( 15:51 )
7
พิษณุโลก ระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเปราะบางในชุมชน 4 ตำบล

พิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง นำแพทย์เจ้าหน้าที่ลงชุมชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเปราะบางใน 4 ตำบล

 

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านกร่าง ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ในตำบลบ้านกร่าง ต.ไผ่ขอน้ำ ต.จอมทอง และ ต.หัวรอ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ตั้งครรภ์ และกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบพิดโลกพร้อม หมอพร้อม และลงทะเบียนผ่าน อสม. ในชุมชน ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งในวันนี้มีประชาชนมารอคิวรับวัคซีนเข็มแรก ประมาณ 936 คน โดยวัคซีนโควิดที่จะได้รับ เข็มที่1 เป็นซิโนแวค และ เข็มที่2 แอสตร้าเซเนก้า

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง