โฆษกรบ.เผย 'บิ๊กตู่' เร่งพลิกโฉมประเทศ สถานการณ์โควิดดีขึ้นจึงลงพื้นที่ ย้ำความห่วงใย 'ป้องกันแบบครอบจักรวาล'

โฆษกรบ.เผย 'บิ๊กตู่' เร่งพลิกโฉมประเทศ สถานการณ์โควิดดีขึ้นจึงลงพื้นที่ ย้ำความห่วงใย 'ป้องกันแบบครอบจักรวาล'
มติชน
23 กันยายน 2564 ( 18:18 )
8
โฆษกรบ.เผย 'บิ๊กตู่' เร่งพลิกโฉมประเทศ สถานการณ์โควิดดีขึ้นจึงลงพื้นที่ ย้ำความห่วงใย 'ป้องกันแบบครอบจักรวาล'

ข่าววันนี้ 23 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “แจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาล” ถึงแผนปฏิรูปประเทศ 5 ด้าน พลิกโฉมประเทศไทย ว่า รัฐบาลมุ้งเดินหน้าฟื้นฟูประเทศตามแผนปฏิรูปฯ 5 ด้าน ประกอบด้วย

 

1.การปรับโครงสร้างการผลิตให้เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานนวัตกรรม ตอบสนองแนวโน้มเทคโนโลยีและการค้าโลก ส่งเสริมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 2.พัฒนาคนให้มีความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ สร้างทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ยกระดับโรงเรียนและครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 3.สร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเพิ่มสวัสดิการให้ประชาชนและผู้ขาดโอกาสให้ได้เข้าถึงเท่าเทียมกัน

 

นายธนกร กล่าวว่า 4.สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว 5.เตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการรับมือความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภาคใต้บริบทโลกใหม่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั่วประเทศและยกระดับการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิตอลในทุกมิติ

 

นายธนกร กล่าวว่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมของรัฐบาลโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการพลิกโฉมประเทศไทยทั้ง 5 ด้าน อย่างเต็มที่ ซึ่งนี้เป็นนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการพลิกโฉมประเทศไทยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน ทั้งนี้นายกฯจะติดตามดูแลและรายงานความก้าวหน้าในแต่ละด้านให้กับประชาชนให้ทราบอยากต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้จะเชื่อมโยงกับการลงพื้นที่ของนายกฯที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาน้ำ

 

นายธนกร กล่าวว่า นอกจากนี้ทรัพยากรน้ำเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ เป็นต้นทุนชีวิตและต้นทุนการขับเคลื่อนประเทศ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องสร้างความสมดุลให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง โดยเฉพาะปลายทาง อาทิ การเร่งระบายน้ำสู่ทะเลโดยไม่สร้างผลกระทบหรือมีการท่วมขัง จึงเป็นเหตุให้ข่วงนี้นายกฯลงพื้นที่ไปยังจุดระบายน้ำต่างๆแล้วล่าสุดก็ไปที่ จ. เพชรบุรี ซึ่งในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำหลากให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย ร่วมไปถึงการมอบนโยบายเร่งพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อมุ้งสู่การเป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปไม่ว่าจะเป็นสับปะรด มะพร้าวและพื้นที่เกษตรกรกว่า 3 ล้านไร่ และเป็นเมืองจุดหมายการท่องเที่ยวชะอำ หัวหิน ปราณบุรีระดับเวิลด์คลาสเดซีเนชั่นรองรับการเปิดประเทศในอนาคตด้วย

 

นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19ทำให้นายกฯไม่ได้ไปพบกับประชาชนแต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนายกฯก็ได้วางแผนที่จะลงพื้นที่พบปะประชาชนมากขึ้น แต่ในการพบปะประชาชนจะเป็นการพบปะในระดับผู้นำหรือตัวแทน เพราะนายกฯยังห่วงใยในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19อยู่ การดำเนินชีวิตของประชาชนก็ต้องเป็นไปตามมาตรการ Universal Prevention หรือ การป้องกันแบบครอบจักรวาล จึงฝากไปยังประชาชนให้ดูแลตัวเองอย่างสูงสุดในการป้องกันโควิด-19

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง