รีเซต

เวียดนามกำหนดเกณฑ์สำหรับ 'ฉลากสิ่งแวดล้อม'

เวียดนามกำหนดเกณฑ์สำหรับ 'ฉลากสิ่งแวดล้อม'
Xinhua
20 พฤศจิกายน 2566 ( 20:31 )
29
เวียดนามกำหนดเกณฑ์สำหรับ 'ฉลากสิ่งแวดล้อม'

 แฟ้มภาพซินหัว : สุสานโฮจิมินห์ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม วันที่ 27 มิ.ย. 2023)

ฮานอย, 20 พ.ย. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (20 พ.ย.) เวียดนาม นิวส์ (Vietnam News) สื่อท้องถิ่นของเวียดนาม รายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนามได้กำหนดเกณฑ์สำหรับฉลากสิ่งแวดล้อมเวียดนาม ซึ่งมุ่งเป้าไปที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแผนริเริ่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงฯ ได้กำหนดเกณฑ์เฉพาะ 3 ข้อ ที่เกี่ยวกับวัสดุ สาร และเชื้อเพลิงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโพลีเอทิลีน (polyethylene) หรือโพลีโพรพิลีน (polypropylene)สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ อัตราการย่อยสลายทางชีวภาพขั้นต่ำควรอยู่ที่ร้อยละ 90 ภายในสองปีในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ปุ๋ยหมัก หรือแหล่งฝังกลบขยะ ส่วนสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล วัสดุบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 20 ต้องมาจากพลาสติกรีไซเคิล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง