ไขคำตอบเพิ่ม! ตรวจสอบลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาท

ไขคำตอบเพิ่ม! ตรวจสอบลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาท
TNN ช่อง16
17 เมษายน 2563 ( 15:04 )
48
ไขคำตอบเพิ่ม! ตรวจสอบลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาท

วันนี้ (17เม.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ได้จัดทำ “4 คำถาม-คำตอบ” ข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคณสมบัติการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ที่รัฐบาลได้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบการโควิด-19 ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับ 4 คำถาม-คำตอบ มีดังนี้

1. เกษตรกรที่มีสมุดเล่มเขียวมีฐานข้อมูลจริง ๆ ในระบบว่าทำเกษตรกร จะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่

ตอบ: เกษตรกรไม่เข้าข่ายในการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือผ่านมาตรการด้านการเกษตรอื่น ๆ ตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 ต่อไป

 

2. แนะนำให้เพิ่มช่องให้พิมพ์รายละเอียด ที่สามารถใส่ข้อมูล   ข้อเท็จจริง เช่น สัญญาเช่า รูปหน้าร้าน   สำหรับการกรอกข้อมูลในการขอข้อมูลเพิ่มเติม และการอุทธรณ์

ตอบ: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้สามารถขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถยืนเรื่องขอทบทวนสิทธิ์และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 2563

 

3. เอาเกณฑ์อะไรมาตัดสิทธิ แล้วมีกรรมการหมู่บ้าน กรรมการชุมชน   นายกเทศบาล นายอำเภอ ไว้เพื่ออะไร ถ้าไม่ตรวจสอบความจริง

ตอบ: 1) กระทรวงการคลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านประกอบกันจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้กรอกไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนประกอบด้วย มาประมวลผลและคัดกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก   COVID-19

2) อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมกลไกการทบทวนสิทธิ์โดยการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรเงินเยียวยาให้แก่บุคคลที่ควรได้รับอย่างแท้จริง โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่อยู่แล้วจะสามารถช่วยยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนได้เป็นอย่างดี

 

4. สำหรับบุคคลที่มีสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบตั้งแต่ 28 มี.ค.63 แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเลย และเมื่อโทรสอบเจ้าหน้าที่กรุงไทย แล้วบอกว่าอยู่ช่วงคัดกรองของรัฐ ของเก่ายังไม่เสร็จ แล้วจะทบทวนคนอุทธรณ์ได้ไง เวลาให้สัมภาษณ์ทีวีพูดดีจัง   แต่ทำงานไม่คืบหน้าเลย

ตอบ: 1) กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา   โดยนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน   การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน   ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย   เพื่อใหสามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี   ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่   www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2) การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการทบทวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์  จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน   เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยา ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2   ส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนกัน   และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด

3) การโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์ กระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งใช้เวลาเพียง 7 วันทำการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และการโอนเงินช่วยเยียวยาได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 8 - 17 เมษายน 2563 รวม 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทแล้ว


5. แนะนำให้แก่รัฐบาลว่าควรให้เงินช่วยเหลือประชาชนทุกคนในประเทศ ที่มีอายุเกิน 18 ปี มีบัตรประชาชน และแจกเงิน 10,000 บาท ซึ่งจะทำให้ภาครัฐประหยัดเวลามากขึ้น ไม่ต้องมาจัดทำระบบคัดกรอง มีการตรวจสอบที่ผิดพลาดเกิดขึ้น

ตอบ: มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับลูกจ้าง   แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียน   เช่น การยืนยันตัวตนของผู้ลงทะเบียน   การยืนยันการประกอบอาชีพของผู้ลงทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ

สำหรับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ภาครัฐได้มีหรือจะมีมาตการเยียวยาดูแลเป็นการเฉพาะเช่นกัน อาทิ สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตน เกษตรกรภาครัฐดูแลเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการออกมาตรการชุดใหม่เพื่อดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะ เป็นต้น ตลอดจนกลุ่มอื่น ๆ ภาครัฐจะดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด


6. การคัดกรองโดยใช้ระบบ AI มีปัญหาค่อนข้างมาก อาทิ ประชาชนที่ลงทะเบียนทำอาชีพอิสระ แต่ ระบบ AI ตรวจสอบ พบว่าเป็น เกษตรกร นักศึกษา เป็นต้น แล้วทำไมยังใช้ระบบ AI

ตอบ: ระบบการคัดกรองตรวจสอบจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ   ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนระบุว่าประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่น   ๆ แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากท่านเป็นเกษตรกร มีสาเหตุ ดังนี้

เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียนจะเป็นราย “ครอบครัว” โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน

ในการการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว   จะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน? เป็นใครบ้าง?   และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้าง?

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท   กำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรม   ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรการเยียวยา 5,000   บาท โดยขอให้รอมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะที่จะออกมา
  เร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังยังได้เตรียมกลไกในการทบทวนสิทธิ์ โดยการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรเงินเยียวยาให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับอย่างแท้จริงผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563


7. ขอสอบถามในกรณีร้านนวดอยู่ที่สวนจตุจักรโครงการ 23/4 ลูกค้า100% มาจากชาวต่างชาติแล้วเดือนที่แล้วก็โดนสั่งปิดไป   แต่ระบบแจ้งว่าอาชีพดังกล่าวไม่่เข้าข่ายได้รับผลกระทบ ต้องทำอย่างไรต่อไปคะ

ตอบ: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์   www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร   และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม   เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง  3 เดือน   เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์


8. ในกรณีที่ได้รับแจ้งว่า “ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทแต่การโอนเงินไม่สำเร็จ โปรดผูก/ตรวจสอบพร้อมเพย์บัตรประชาชน หมายเลข x-xxx เพื่อรับเงิน”   และเมื่อจะดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อมูลการรับเงินในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ระบบกลับแจ้งว่า “สถานะของท่านไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถแก้ไขวิธี/ข้อมูลรับเงินแล้ว” จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว

ตอบ: กรณีได้รับ   SMS   แจ้งการโอนเงินไม่สำเร็จ ท่านสามารถไปสมัครพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรองรับการโอนเงิน โดยระบบจะโอนเงินซ้ำในวันที่ 22 และ 29 เม.ย. 63 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถผูกพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอกนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่าง ๆ   เช่น ตู้ ATM, Mobile Banking Application เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาของธนาคาร ทั้งนี้  สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการได้ทางเว็บไซต์ และ Call Center ของธนาคารต่าง ๆ ได้

 

9. ในกรณีที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ และเมื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบแล้ว ระบบยังคงแจ้งสถานะให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดิม จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ: โดยปกติแล้วระบบจะมีการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนทุกสิ้นวัน ดังนั้น เมื่อท่านนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้อีกครั้งในวันถัดไปผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1144(ตลอด 24 ชั่วโมง)


10. กระทรวงการคลังควรมีกลไกให้ผู้นำท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  หรือการปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ขอรับสิทธิ์   ก่อนนำส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังเพื่อช่วยให้การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตอบ: เนื่องจากตั้งแต่การเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วและลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบของระบบได้ตรวจสอบกับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) จากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บไว้ตามช่วงเวลาต่าง   ๆ ก่อนมีมาตรการฯ

อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมกลไกการทบทวนสิทธิ์โดยการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรเงินเยียวยาให้แก่บุคคลที่ควรได้รับอย่างแท้จริง โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่อยู่แล้วจะสามารถช่วยยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนได้เป็นอย่างดี


11. สถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” จะได้รับการแจ้งผลเมื่อใด

ตอบ: กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com


12. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการลงทะเบียนได้ถูกปิดการใช้งานไปแล้ว ทำให้ไม่มีช่องทางในการรับ SMS และ OTP เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ: 1. กรณีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้และปิดไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้
2. ท่านสามารถตรวจสอบสถานการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com/ หรือธนาคารกรุงไทยโทร. 02 111 1144
3. กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อเปิดใช้บริการด้วยเบอร์โทรศัพท์เดิมอีกครั้งหนึ่ง
13. ในกรณีที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท และได้รับเงินผ่านบัญชีแล้ว แต่มีความประสงค์จะขอคืนเงินเยียวยา จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไขข้อข้องใจ!ลงทะเบียนรับเยียวยา 5 พัน แบบไหนสำเร็จ-ไม่สำเร็จ

5 เทคนิคลงทะเบียน “www.เราไม่ทิ้งกัน.com" เสร็จไวได้เงินก่อนเว็บล่ม!

แจ้งวันแล้ว! คลัง พร้อมเปิด ยื่น อุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน ย้ำงบเพียงพอ

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง