รีเซต

'ทูตอิสราเอล' เยือน 'ขอนแก่น' ครั้งแรก หวังสานต่อความร่วมมือต่อเนื่อง

'ทูตอิสราเอล' เยือน 'ขอนแก่น' ครั้งแรก หวังสานต่อความร่วมมือต่อเนื่อง
มติชน
28 เมษายน 2565 ( 15:09 )
14
'ทูตอิสราเอล' เยือน 'ขอนแก่น' ครั้งแรก หวังสานต่อความร่วมมือต่อเนื่อง

เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นางออร์นา ซากิฟ เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่  24-26 เมษายนที่ผ่านมา โดยเอกอัครราชทูตอิสราเอล ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ด้วยเหตุที่อิสราเอลเป็นประเทศแห่งสตาร์ทอัพ นางออร์นาจึงชื่นชมที่ได้เห็นความมุ่งมั่นเรื่อง “โครงการสมาร์ทซิตี” ของจังหวัดขอนแก่น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกียวข้องต่อไปในอนาคต

 

เอกอัครราชทูตอิสราเอลยังมีโอกาสได้สนทนากับนายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน ความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องของสถาบันกับ “มาชาฟ” ศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของอิสราเอล รวมถึงปัญหาสำคัญๆ อื่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

ระหว่างการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางออร์นาได้รับฟังรายงานเรื่อง “โครงการฟาร์มอัจฉริยะ” และเข้าพบรศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างอิสราเอลและจังหวัดขอนแก่นเริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 60 และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อพ.ศ. 2545 นำไปสู่การติดตั้งแปลงสาธิตการเกษตรในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสถานที่สาธิตระบบชลประทานและการให้ปุ๋ยในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการติดตั้งโรงเรือนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต และแบ่งปันความรู้ของอิสราเอลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเกษตรกรในพื้นที่

 

นอกจากนั้นนางออร์นายังมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายชาญณรงค์ บุริสตระกูลประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับด้วย

 

 

เอกอัครราชทูตอิสราเอลกล่าวว่า “ดิฉันประทับใจในความก้าวหน้าและการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในด้านการศึกษาและการแพทย์ ตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมาอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างใกล้ชิด จากโครงการด้านเกษตรกรรมก็นำไปสู่ความร่วมมืออื่นๆ อิสราเอลยินดีจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ผ่านความร่วมมือต่างๆ กับจังหวัดขอนแก่น ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ จะปูทางไปสู่โครงการความร่วมมือต่างๆ ระหว่างอิราเอลและจังหวัดขอนแก่นในอนาคตอันใกล้”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง