เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำเกิน1,500ลบ.ม./วิ ดันท้ายเขื่อนน้ำขึ้นต่อเนื่อง

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำเกิน1,500ลบ.ม./วิ ดันท้ายเขื่อนน้ำขึ้นต่อเนื่อง
มติชน
21 กันยายน 2564 ( 15:41 )
14
เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำเกิน1,500ลบ.ม./วิ ดันท้ายเขื่อนน้ำขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สถานการณ์น้ำเหนือล่าสุด 15.00น.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ได้ปรับเพิ่มการระบายลงท้ายเขื่อน จากช่วงเช้าอัตรา 1,480ลบ.ม./วิ เพิ่มขึ้นเป็น 1,524 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยายกตัวขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดวัดได้ 12.76ม.รทก. เพิ่มขึ้นจากช่วงเช้า 14 ซ.ม.

 

 

 

 

ซึ่งจากการเพิ่มการระบายน้ำในอัตรานี้จะส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเเขื่อนเจ้าพระยา ใน จ.พระนครศรีอยุธยาที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกในช่วง24ช.ม.ข้างหน้าจึงขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง