รีเซต

พม.เปิดเว็บเช็กสิทธิรับเงินกลุ่มเปราะบาง 3 พัน แค่กรอกเลขบัตรปชช. รู้เลยได้ไม่ได้

พม.เปิดเว็บเช็กสิทธิรับเงินกลุ่มเปราะบาง 3 พัน แค่กรอกเลขบัตรปชช. รู้เลยได้ไม่ได้
ข่าวสด
21 กรกฎาคม 2563 ( 16:44 )
178
พม.เปิดเว็บเช็กสิทธิรับเงินกลุ่มเปราะบาง 3 พัน แค่กรอกเลขบัตรปชช. รู้เลยได้ไม่ได้

 

พม.เปิดเว็บไซต์เช็กสิทธิรับเงินกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท แค่กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ก็สามารถรู้เลยว่าได้รับเงินหรือไม่ ส่วนจ่ายเงินสดรอไม่เกิน 15 วัน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่กระทรวงการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 ให้พม.ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

โดยการจ่ายเงินเยียวยาโดยตรง รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.63 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท มีจำนวนทั้งหมด 6,781,881 ราย ประกอบด้วย

อ่านข่าว รอรับ3พันได้เลย กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเยียวยากลุ่มเปราะบาง 20 ก.ค.นี้

1.เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย และ 3.คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย ซึ่งได้เริ่มจ่ายไปเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา ในส่วนจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ส่วนจ่ายผ่านเงินสดรออีกไม่เกิน 15 วันนั้น

นายปรเมธี กล่าวต่อว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิมาตราเยียวยาได้ที่ http://covid.m-society.go.th/ โดยการกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทาง ดังนี้ ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด

ส่วนกรุงเทพฯ สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-651-6534, 02-651-6902, 02-651-6920 หรือ 02-255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-642-4336
และสิทธิจากเบี้ยความพิการ ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรหมายเลข 1479 หรือ โทร. 02-354-3388 ต่อ 311 หรือ 313 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง