TrueID

เว็บไซต์ทางการของ 'ศาลรัฐธรรมนูญ' ถูกแฮก เปลี่ยนหน้าเว็บเป็นเพลง

เว็บไซต์ทางการของ 'ศาลรัฐธรรมนูญ' ถูกแฮก เปลี่ยนหน้าเว็บเป็นเพลง
มติชน
11 พฤศจิกายน 2564 ( 13:15 )
28
เว็บไซต์ทางการของ 'ศาลรัฐธรรมนูญ' ถูกแฮก เปลี่ยนหน้าเว็บเป็นเพลง

เว็บไซต์ทางการของ ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ ถูกแฮก มือดีเปลี่ยนหน้าเว็บเป็นเพลง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ทางการของศาลรัฐธรรมนูญ https://www.constitutionalcourt.or.th ถูกแฮคเกอร์ เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็นเพลงของ Death Grips

 

ก่อนที่เวลาต่อมา เว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ จะไม่สามารถเข้าใช้งานหลายชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง