‘บิ๊กป้อม’ ถกคจร. เร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อประโยชน์ปชช.

‘บิ๊กป้อม’ ถกคจร. เร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ  ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อประโยชน์ปชช.
มติชน
20 กันยายน 2564 ( 12:07 )
9
‘บิ๊กป้อม’ ถกคจร. เร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ  ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อประโยชน์ปชช.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และหน่วยเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

  

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีเรื่องต่างๆ ที่คจร. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และมีเรื่องพิจารณาในครั้งนี้ ได้แก่ แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการดำเนินการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีรังสิต)

 


 

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ความคืบหน้าการดำเนินการที่สำคัญตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานความคืบหน้าแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานความคืบหน้าการศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษ และสรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปีงบประมาณ 2564

 


 

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Public Transit Master Plan : EPMP) โครงการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorways – Railways Masterplan : MR – Map) และการดำเนินการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีรังสิต) ตามมติ อจร. จังหวัดปทุมธานี

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การพัฒนาและแก้ปัญหาจราจร เป็นการดำเนินงานที่ต้องบูรณาการร่วมกัน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือและเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อช่วยพัฒนาระบบคมนาคม และแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจร

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง