รีเซต

นิพนธ์ฯปลื้ม มอบโฉนดชาวบ้านทะลุ 1.2 แสนแปลง เปิดสนง.ที่ดินเกาะคา ลำปาง รองรับบริการประชาชน

นิพนธ์ฯปลื้ม มอบโฉนดชาวบ้านทะลุ 1.2 แสนแปลง เปิดสนง.ที่ดินเกาะคา ลำปาง รองรับบริการประชาชน
มติชน
17 สิงหาคม 2563 ( 17:47 )
55
นิพนธ์ฯปลื้ม มอบโฉนดชาวบ้านทะลุ 1.2 แสนแปลง เปิดสนง.ที่ดินเกาะคา ลำปาง รองรับบริการประชาชน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่วราราม ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์”ให้ประชาชน 120 ราย 220 แปลง โดยมี นายสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประชาชนที่มารับโฉนดที่ดินและสมาชิกในครอบครัวร่วมต้อนรับ

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน มีนโยบายเร่งรัดในการเดินสำรวจให้ประชาชนให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในการออกหนังสือสำคัญ การออกโฉนดที่ดินได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่ ตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์ จึงมีความสำคัญและเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น โดยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้

 

“วันนี้ขอเน้นย้ำถึงพี่น้องที่ได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้รักษาห่วงแหนที่ดินนี้ อย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น หากต้องการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมใดๆ ที่ไม่เข้าใจ ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเขตที่ตัวเองอยู่ในอำเภอ จังหวัดได้ สำหรับประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดินทั้งหมด หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงตาล 32 แปลง เนื้อที่ 61-2-84.5 ไร่ และ หมู่ที่ 2 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 188 แปลง เนื้อที่ 291-3-81.2 ไร่ 120 ราย รวมทั้งสิ้น 220 แปลง

 

นอกจากนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อในส่วนราชการ การกระจายอำนาจหน้าที่ของราชการในส่วนของภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเป็นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการเข้าถึงการให้บริการของรัฐซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลมีความประสงค์ที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ภายใต้การบริหารงาน Thailand 4.0 ที่นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากการพัฒนางานบริการประชาชน กรมที่ดินยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวเร่งให้งานบริการของกรมที่ดินพัฒนาได้อย่างอย่างรวดเร็ว เกิดงานบริการที่มีคุณค่า สะดวก รวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายนิพนธ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา เน้นให้บริการต่อประชาชน ด้านการทำนิติกรรม ด้านการทะเบียน และด้านการรังวัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดภาระในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่