เปิด 76 คลังจังหวัดทั่วประเทศ รับลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

เปิด 76 คลังจังหวัดทั่วประเทศ รับลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
มติชน
22 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:12 )
10
เปิด 76 คลังจังหวัดทั่วประเทศ รับลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติมาตรการเยียวยาและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งกลุ่มที่ไม่มีสามาร์ทโฟนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เดิมกำหนดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์นี้ แต่ที่ประชุมเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนโครงการเราชนะเพิ่มเติม แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้มีมติขยายระยะเวลารับลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มีนาคมนี้นั้น

 

กรมบัญชีกลางจึงมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เปิดจุดบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์-5 มีนาคมนี้ ณ สถานที่ตั้งของสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในวัน เวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดความแออัดของผู้รับบริการ ที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คอลล์ เซ็นเตอร์ กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง