สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 33 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 33 ราย
มติชน
22 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:13 )
27
สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 33 ราย

รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก 2 ราย เป็นคนต่างชาติ และพบจากตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 31 ราย จำแนกเป็นคนไทย 19 ราย และคนต่างชาติ 12 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,113 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุกทั้งคนไทย และคนต่างชาติรวม 13,448 ราย และจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทั้งคนไทย และคนต่างชาติ รวม 2,665 ราย

 

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน 326 ราย จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 214 ราย ต่างชาติ 112 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 160 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 15,620 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 7 ราย

 

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,723 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 189,486 ราย ผลการตรวจแลป (21 ก.พ.64) จำนวน 2,511 ราย พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 189,097 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,448 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง