บิ๊กป้อม ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ เร่งโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อประโยชน์ ปชช. ส.ส.พปชร.แห่รับ

บิ๊กป้อม ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ เร่งโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อประโยชน์ ปชช. ส.ส.พปชร.แห่รับ
มติชน
20 ตุลาคม 2564 ( 13:00 )
22
บิ๊กป้อม ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ เร่งโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อประโยชน์ ปชช. ส.ส.พปชร.แห่รับ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลองและเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการ กอนช. และความก้าวหน้าโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ฯ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลองและคลองจระเข้สามพัน การเตรียมพื้นที่รับน้ำหลากปี 2564 และการเตรียมการฤดูแล้งปีถัดไป นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ และนายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นำเสนอแนวโน้มสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและความปลอดภัยของเขื่อน และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำเสนอศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

 

พล.อ.ประวิตร ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากหรือน้ำป่าไหลหลาก และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด รวมถึงแผนการช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด โดยให้ครอบคลุมทุกด้านและทั่วถึงทุกกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งให้อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด โดยจังหวัดกาญจนบุรี และ สทนช. เร่งรัดการจัดทำแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเสนอผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำ และให้ สทนช. รวบรวมเสนอ กนช. เห็นชอบโดยเร็ว รวมทั้งให้กำหนดหน่วยงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายเสนอเข้าแผนงาน รวมถึงเน้นย้ำการวางแผนกักเก็บน้ำสำรองทุกแหล่ง ทั้งผิวดินและใต้ดิน ไว้รองรับในช่วงฤดูแล้งหน้าด้วย

 

โดยให้ สทนช. ร่วมกับกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พิจารณากำหนดแผนการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนแม่กลอง ซึ่งต้องคำนึงถึงการใช้น้ำทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยการประปานครหลวง ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับกฎหมายน้ำด้วย แม้ลุ่มน้ำแม่กลองจะเป็นลุ่มน้ำที่มีศักยภาพเก็บกักน้ำได้มาก สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือลุ่มน้ำข้างเคียงได้ก็ตาม แต่ จ.กาญจนบุรี ยังมีพื้นที่ภัยแล้งที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำที่เรียกว่า “อีสานของจังหวัดกาญจนบุรี” ครอบคลุม 5 อําเภอใน จ.กาญจนบุรี ได้แก่ อ.บ่อพลอย อ.หนองปรือ อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ และ อ.พนมทวน จึงได้กำชับให้ สทนช. บูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน กฟผ. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

ด้านนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า สนทช. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี’61-64 ) จ.กาญจนบุรี มีแผนงานโครงการด้านน้ำในพื้นที่รวม 1,132 โครงการ เช่น ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค ก่อสร้างระบบผันน้ำจากแม่น้ำแควน้อย–บ้านไตรรัตน์ และก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย ขณะที่งบประมาณบูรณาการปี’65 จำนวน 39 โครงการ เช่น แก้มลิงบ้านหนองปลาซิว ฝายคลองหมื่นเทพ พร้อมระบบส่งน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนด่านมะขามเตี้ย เป็นต้น ซึ่ง สทนช. จะติดตามและเร่งรัดงานด้านทรัพยากรน้ำทุกโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนตามแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี

 

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม ที่พล.ม.2 รอ กทม.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)​ ในฐานะผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะที่ร่วมติดตามพล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ มีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคลรัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​กลาโหม รวมถึงรัฐมนตรี แกนนำ และส.ส.พลังประชารัฐ ไปต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ 40 กว่าคน อาทิ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงการคลัง ในฐานะรองหัวหน้าพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค นายอฐิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงคมนาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค

 

ด้านส.ส.ของพรรคพปชร. อาทิ นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.เขต 1 กาญจนบุรี นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.เขต 2 กาญจนบุรี นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ส.ส.เขต 4 กาญจนบุรี นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.เขต 5 กาญจนบุรี ส่วนกำแพงเพชร 2 คน นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.เขต 1 และฐานะรองเลขาธิการพรรค นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.เขต 2 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม.ส่วนส.ส.ชลบุรี 3 คน ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.เขต 2 นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.เขต 3 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.เขต 4 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.เขต 3 ตาก นายปฐมพงษ์ สูญจันทร์ ส.ส.เขต 4 นครปฐม นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.เขต 2 นราธิวาส นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.เขต 7 นครศรีธรรมราช นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.เขต 2 สงขลา ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี เขต 4 สงขลา

 

นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 พะเยา นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.เขต 1 พิจิตร ขณะที่จ. เพชรบุรี 3 คน นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส.เขต 1 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เขต 2 นายสุชาติอุสาหะ ส.ส.เขต 3 น.ส.กุลวดี นพอมรบดี ส.ส.เขต 1 ราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.เขต 2 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 ราชบุรี นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.เขต 4 ลำปาง นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.เขต 2 สงขลา น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 สมุทราสาคร ส่วนจ.สมุทรปราการ 2 คน นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.เขต 2 นายกรุง สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.เขต 2 สุโขทัย พ.ต.ท.นภัทร กิตติวงศา ส.ส.เขต 1 จันทบุรี นายสุรศักดิ์ ชิงณวรรณ์ ส.ส.เขต 3 สระแก้ว นายสมบัติ อำนาคะ ส.ส.เขต 2 สระบุรี นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.เขต 4 ระยอง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง