รีเซต

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ชวนน้องกินผัก (คำโตโต) อร่อย มีประโยชน์ สร้างสรรค์

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ชวนน้องกินผัก (คำโตโต) อร่อย มีประโยชน์ สร้างสรรค์
มติชน
24 ตุลาคม 2563 ( 15:11 )
63
สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ชวนน้องกินผัก (คำโตโต) อร่อย มีประโยชน์ สร้างสรรค์

ผักจัดอยู่ในประเภทอาหารที่มีอยู่ในหลัก 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้สุขภาพร่างกายดี จึงทำให้หลายภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้มีการบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาสนใจรักการกินผักและผลไม้ ตั้งแต่เริ่มจากวัยเด็กเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของโรตารีสากล ในหัวข้อสุขภาพของแม่และเด็ก เป็นการสนับสนุนส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าและยั่งยืน

 

นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี นางรัชนี ลลิตเกียรติกุล นายกสมโมสรโรตารีพลอยราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกร่วมกันจัดโครงการชวนน้องกินผัก (คำโตโต) ที่โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธิน รามินทรภักดี) อ.เมือง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะจากการปฏิบัติจริง โดยให้ผักเป็นอาหารที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น โรงเรียนได้เลือกเด็กระดับอนุบาลมาเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกผักในเปลือกไข่และกะลามะพร้าว รวมถึงภาชนะอื่นๆ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงสอนวิธีการนำเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ปลูกลงในภาชนะที่เตรียมไว้ เด็กหลายคนรู้สึกสนใจการปลูกผักใส่วัสดุที่นำมาให้ บางคนได้นำปากกาสีมาเพนต์ที่เปลือกไข่ ทั้งลายการ์ตูน การระบายสีเป็นคลื่นทะเล รูปสัตว์นานาชนิดตามจินตนาการของตัวเองอย่างสนุกสนาน ไปตามความคิดที่สร้างสรรค์ เป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่เข้าร่วมโครงการชวนน้องกินผัก (คำโตโต) จัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมตามแนวทฤษฎีหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

 

 

นางอรุณี เจริญจิตรกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 กล่าวว่า ที่โรงเรียนจะมีชมรมอินเตอร์แรคต์ ซึ่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากสมโมสรโรตารี ที่ให้การสนับสนุนเด็กโตระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เป็นผู้นำการทำกิจกรรมต่างๆ ส่วนเด็กเล็กที่ได้ประโยชน์ในวันนี้จะได้ฝึกการปลูกผัก เรียนรู้ประโยชน์ของผัก เด็กจะรู้คุณค่า ปลูกผักแล้วยังนำมารับประทานเกิดประโยชน์ แต่สิ่งที่ภาคภูมิใจมากคือ การฝึกให้พี่ช่วยน้อง ฝึกกิจกรรมให้ชมรมต่างๆ ที่ก่อเกิดขึ้นมาจากภายนอกได้ทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนและสังคมภายนอก ถือเป็นสิ่งที่ได้รับจากสโมสรโรตารี เด็กจะชอบและยังช่วยให้มีกิจกรรมร่วมเปิดโลกทัศน์ของตนเอง ส่วนเด็กเล็กได้ปฏิสัมพันธ์กับรุ่นพี่ทำกิจกรรมร่วมกันที่สนุกสนานนอกห้องเรียน

 

นางรัชนี ลลิตเกียรติกุล นายกสมโมสรโรตารีพลอยราชบุรี เปิดเผยว่า สโมสรร่วมกับทางโรงเรียนเทศบาล 5 ซึ่งมีสมาชิกเป็นอินเตอร์แรคต์ โดยสโมสรได้มาก่อตั้งไว้และจัดทำโครงการเพื่อสอนน้องกินผัก มีการมอบเมล็ดพันธุ์ต่างๆ หลายชนิด เช่น เม็ดผักบุ้ง หัวหอม ผักสลัดหลายชนิด มาให้นักเรียนได้ปลูก และยังมีน้ำสลัดและผักสลัดมาให้เด็กรับประทาน อยากเน้นกิจกรรมนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานผักเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นโครงการแรกที่ได้ทดลองกับนักเรียนเล็กๆ ก่อน หากประสบความสำเร็จก็จะนำไปทดลองกับชุมชนที่ทางสโมสรได้ก่อตั้งไว้ โดยวันนี้นำเมล็ดพันธุ์ผักมาให้เด็กปลูกลงในเปลือกไข่ และกะลามะพร้าว ให้ได้สนุกกับการทำกิจกรรมร่วมและกินผักเป็น อนาคตก็จะนำมาเสริมในช่วงเวลาโครงการอาหารกลางวันนำสลัดผักมาให้น้องๆ ได้หัดทำและรับประทานด้วย

 

 

สำหรับการปลูกผักชนิดต่างๆ จะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันในการนำมาประกอบอาหารรับประทาน เช่น ผักบุ้งซึ่งปลูกอยู่ในกะลามะพร้าว และขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้ เมื่อเจริญเติบโตจะนำมาผัดผักบุ้งไฟแดง ต้นหอมปลูกอยู่ในเปลือกไข่ สามารถเด็ดต้นที่งอกมาผสมใส่ไข่เจียวทอด หรือนำหัวมาล้างน้ำนำไปแปรรูปหั่นใส่ประกอบอาหาร ผักกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค นำมาทำประกอบอาหารทำสลัดผัก หรือปั่นเป็นน้ำผัก และผักอีกหลายชนิด

 

กิจกรรมครั้งนี้ทางสโมสรและโรงเรียนได้นำผักที่นักเรียนช่วยกันปลูกบางชนิดมาประกอบอาหารเพื่อให้ทุกคนได้รับประทาน หลายคนกินอย่างเอร็ดอร่อย จากการสอบถามเด็กหลายคนทราบว่าชอบกินผักบางชนิด เช่น ผักบุ้ง แครอต ผักชี ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเด็กๆ ยังสามารถนำความรู้การปลูกผักไปบอกผู้ปกครองให้หาวัสดุเหลือใช้ โดยนำเมล็ดพันธุ์ผักที่ชอบมาช่วยกันปลูก เพื่อไว้รับประทานเองที่บ้านได้อีกด้วย