รีเซต

ผู้นำศาสนาอิสลามชายแดนใต้ ต้านกัญชาเสรี ม.อ.ห้ามนักศึกษาเสพในสถานศึกษา เด็ดขาด

ผู้นำศาสนาอิสลามชายแดนใต้ ต้านกัญชาเสรี ม.อ.ห้ามนักศึกษาเสพในสถานศึกษา เด็ดขาด
มติชน
15 มิถุนายน 2565 ( 13:10 )
110
ผู้นำศาสนาอิสลามชายแดนใต้ ต้านกัญชาเสรี ม.อ.ห้ามนักศึกษาเสพในสถานศึกษา เด็ดขาด

นายเจะอาหมิง โตตาหยง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกัญชาใช้กับวงการแพทย์ แต่โครงการกัญชาเสรีของรัฐบาลยังมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโทษกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนจะนำไปใช้ในทางที่ผิด โครงการกัญชาเสรีทำให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มคนมาก

 

นายเจะอาหมิงกล่าวว่า ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องที่มีความไม่ความกังวลกับโครงการกัญชาเสรีเพราะผลเสียกับเยาวชนมากกว่าผลดี จึงได้ผู้นำศาสนาลุกขึ้นมาต่อต้าน”กัญชาเสรี”ของรัฐบาล เพราะขัดกับหลักศาสนาอิสลามแล้ว เป็นการมัวเมาเยาวชนเยาวชนและเด็ก จะเข้าถึงกัญชาง่ายสะดวกทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน

 

นายชาญวิทยา ชัยกูล นักสื่อมวลชนอาวุโสกล่าวว่า กัญชาเสรีของรัฐบาล รัฐบาลมองด้านดีมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลควรทำการวิจัยให้ละเอียดทุกมิติก่อน หากยังไม่รอบครอบจะทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม

 

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)กล่าวว่า มีหลายฝ่ายวิตกกังวลเกี่ยวกับกัญชาเสรีของรัฐบาลที่ประกาศเมื่อ 9 มิ.ย. โดยเฉพาะจะเสรีไปทุกสถานทีนั้น โดยเฉพาะในสถานศึกษา กัญชายังเป็นยาเสพติด ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขตไม่อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษานำเข้ามาเสพในสถานศึกษาเป็นอันขาด อาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในสถานศึกษา ห้ามมีกัญชาเป็นส่วนผสม จึงยังต้องมีการรณรงค์ต่อเพราะยังมีนักเรียนและนักศึกษาส่วนหนึ่งยังมีความรู้และความเข้าใจไม่ตรงกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง