รีเซต

เวียดนามเล็งขยายการยกเว้น 'วีซ่า' หวังดึงดูดต่างชาติเพิ่มขึ้น

เวียดนามเล็งขยายการยกเว้น 'วีซ่า' หวังดึงดูดต่างชาติเพิ่มขึ้น
Xinhua
20 กุมภาพันธ์ 2567 ( 12:54 )
30
เวียดนามเล็งขยายการยกเว้น 'วีซ่า' หวังดึงดูดต่างชาติเพิ่มขึ้น

(แฟ้มภาพซินหัว : สุสานโฮจิมินห์ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม วันที่ 27 มิ.ย. 2023)

ฮานอย, 20 ก.พ. (ซินหัว) -- ฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม สั่งการกระทรวงความมั่นคงสาธาณะพิจารณาขยายความครอบคลุมของนโยบายยกเว้นวีซ่าแก่พลเมืองของประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงสภาพการณ์ใหม่และความสัมพันธ์ของเวียดนามกับประเทศเหล่านั้นขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้รับคำสั่งให้ประสานงานกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อนำเสนอประเทศอื่นๆ เข้าสู่บัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเพียงฝ่ายเดียวของเวียดนามอนึ่ง ปัจจุบันมีพลเมืองของ 25 ประเทศ จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อข้างต้น ซึ่งมี 13 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเพียงฝ่ายเดียวเวียดนามดำเนินการออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์แก่ชาวต่างชาติทั้งหมด และขยายระยะเวลาการพำนักอาศัยชั่วคราวจาก 30 เป็น 90 วัน โดยไม่จำกัดการเดินทางเข้า-ออก ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2023 เป็นต้นมานอกจากนั้นระยะเวลาการพำนักอาศัยชั่วคราวของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าเวียดนามภายใต้การยกเว้นวีซ่าเพียงฝ่ายเดียวเพิ่มขึ้นเป็น 45 วันข้อมูลจากสำนักงานสถิติทั่วไปของเวียดนามระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เยือนเวียดนามในปี 2023 สูงถึง 12.6 ล้านคน ซึ่งสูงเกินเป้าหมาย 8 ล้านคน โดยเวียดนามตั้งเป้าหมายรับรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2024 ราว 17-18 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง