"ณัฏฐ์ ทรงเมตตา" เก็บACE 178 ล้านหุ้น

"ณัฏฐ์ ทรงเมตตา"   เก็บACE 178 ล้านหุ้น
TNN ช่อง16
12 มิถุนายน 2563 ( 07:58 )
500
"ณัฏฐ์ ทรงเมตตา"   เก็บACE 178 ล้านหุ้น

นายณัฏฐ์ ทรงเมตตา ได้แจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานก.ล.ต. โดยเมื่อ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาได้ซื้อหุ้นของ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน  178,500,000 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.7541% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ส่งผลให้มีหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 555,028,940 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.4542% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง