รีเซต

จัดทำบิ๊กดาต้า 'ครอบครัวไทย' หวังออกแบบ 'สวัสดิการสังคม'

จัดทำบิ๊กดาต้า 'ครอบครัวไทย' หวังออกแบบ 'สวัสดิการสังคม'
มติชน
19 มิถุนายน 2563 ( 10:58 )
46
จัดทำบิ๊กดาต้า 'ครอบครัวไทย' หวังออกแบบ 'สวัสดิการสังคม'

จัดทำบิ๊กดาต้า ‘ครอบครัวไทย’ หวังออกแบบ ‘สวัสดิการสังคม’

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ซึ่งมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการ กยค. เป็นประธานประชุม โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการสำรวจ เพื่อจัดทำบิ๊กดาต้าครอบครัวไทย ซึ่งขณะนี้กำลังสำรวจ อาจล่าช้าไปบ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด และมีกำหนดต้องเสร็จในปีงบประมาณ 2563 หรือปลายเดือนกันยายนนี้

 

ทั้งนี้ ในการสำรวจนอกจากแบ่งครอบครัวออกเป็น 2 ประเภท คือ ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย ก็ยังแยกลักษณะเฉพาะของครอบครัวเป็น 6 ลักษณะ คือ ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว, ครอบครัวข้ามรุ่น ที่มีรุ่นปู่ย่าตายายอยู่กับหลาน, ครอบครัวผู้สูงอายุ ที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง, ครอบครัวคู่รักเพศเดียวกัน, ครอบครัวผสม ที่ต่างครอบครัวที่มีลูกติดมารวมกันเป็นครอบครัวใหม่ และครอบครัววัยรุ่น ที่มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

อธิบดี สค.กล่าวอีกว่า เรารู้กันว่าประเทศไทยมี 21 ล้านครัวเรือน แต่ไม่รู้รายละเอียด การสำรวจนี้จึงถือเป็นครั้งแรกและมิติใหม่ ที่เราจะทราบสถานการณ์แต่ละครัวเรือน รู้สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อจะนำไปออกแบบระบบสวัสดิการสังคมที่ตรงกับความต้องการของครอบครัว อย่างไรก็ตาม จะเป็นการสุ่มสำรวจ ที่หากไม่สำเร็จภายในปีงบประมาณนี้ อาจขอขยายต่อในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง