ซีพี ออลล์ ร่วมกับว.วชิรเมธีเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายสู่ความยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ร่วมกับว.วชิรเมธีเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายสู่ความยั่งยืน
มติชน
21 สิงหาคม 2563 ( 13:59 )
25
ซีพี ออลล์ ร่วมกับว.วชิรเมธีเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายสู่ความยั่งยืน

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น และประธานชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้สานต่อโครงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้สู่นักเรียนโรงเรียชาวนาและเกษตรกร โดยครั้งนี้ดำเนินการภายใต้หัวข้อ การจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ และGood Manufacturing Practice (GMP) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร โดยร่วมกับสำนักปฏิบัติการมณฑล RN พื้นที่จังหวัดเชียงราย และมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) จังหวัดเชียงราย ซึ่งก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของพนักงานซีพี ออลล์ ในด้านการจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงของชาวเชียงราย ในแนวทางเกษตรกรรมรูปแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวคิดหลักของโรงเรียนชาวพุทธศาสตร์ คือความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างผลิตผลทางการเกษตรอย่างปลอดภัยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการให้ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ

 

“โครงการนี้เป็นไปตามความมุ่งหวังของซีพี ออลล์ ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ บริษัทจึงขับเคลื่อนธุรกิจและตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่างๆ ตามปณิธานของบริษัทฯ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายธานินทร์กล่าว

 

พระเมธีวชิโรดม(ว. วชิรเมธี) กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการอบรมครั้งนี้ คือ “ประสบการณ์” อย่าสูญสิ้นความหวังและกำลังใจเมื่อมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเรา จงใช้คำติ คำวิจารณ์เหล่านั้นมาเป็นขุมทรัพย์ ใช้ให้เป็นประโยชน์ พัฒนาผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้น เพราะการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ต้องมั่นแสวงหาคำวิจารณ์ที่เที่ยงตรง จะช่วยฝึกหัดขัดเกลาผลงานให้เป็นผลงานที่ดีจริงๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง