รีเซต

พรุ่งนี้ 'อนุทิน' นั่งหัวโต๊ะประชุมกก.นโยบายพืชกัญชาฯ ครั้งแรก หลังถอดจากยาเสพติด

พรุ่งนี้ 'อนุทิน' นั่งหัวโต๊ะประชุมกก.นโยบายพืชกัญชาฯ ครั้งแรก หลังถอดจากยาเสพติด
มติชน
8 มิถุนายน 2565 ( 18:56 )
358
พรุ่งนี้ 'อนุทิน' นั่งหัวโต๊ะประชุมกก.นโยบายพืชกัญชาฯ ครั้งแรก หลังถอดจากยาเสพติด

8 มิถุนายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ครั้งที่ 1/2565

 

ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

 

ในการประชุมนัดแรกนี้จะมีการรายงานถึงสถานการณ์กัญชา กัญชงในมิติต่างๆ ตลอดจนการพิจารณากำหนดแนวทางการทำงานของคณะกรรมการฯ เพื่อดูแลสถานการณ์ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ซึ่งจะถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงพืชกัญชาและกัญชง จากที่เคยเป็นยาเสพติด ให้ไปสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของประเทศอย่างแท้จริง

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เนื่องด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ 2565 ได้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้ทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดซึ่งมีสาร THC เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักที่ยังเป็นยาเสพติด รัฐบาลจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่จะเป็นกลไกการดำเนินการดูแลในด้านต่างๆ อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้การใช้กัญชา กัญชง เกิดผลกระทบทางสังคม

 

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานคนที่1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานคนที่2 ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคมและประชาชน เป็นกรรมการ

 

ในส่วนอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ อาทิ เสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาการใช้พืชกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และประโยชน์อื่นๆ  กำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทบทวนเสนอแนะและจัดทำมาตรการคุ้มครองส่วนบุคคคลที่อาจได้รับอันตรายจากากรใช้หรือบริโภคกัญชาและกัญชง ป้องกันการใช้ในทางที่ผิด รวมถึงกรโฆษณาในทางการค้า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปลูก การใช้ในทางที่เหมาะสม ตระหนักรู้ถึงผลร้ายของการใช้ในทางที่ผิด รวมถึงชี้แจงกับนานาประเทศ องค์กร หรือหน่วยงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายของประเทศไทย ประสานงานติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายว่าด้วยกัญชา กัญชง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาในขั้นตอนต่างๆ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง