รีเซต

'อธิรัฐ' เร่ง 'กรมเจ้าท่า' ปรับโฉมใหม่ท่าเรือเทเวศร์ ก่อนเปิดให้บริการภายใน ก.พ.นี้

'อธิรัฐ' เร่ง 'กรมเจ้าท่า' ปรับโฉมใหม่ท่าเรือเทเวศร์ ก่อนเปิดให้บริการภายใน ก.พ.นี้
มติชน
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:54 )
30
'อธิรัฐ' เร่ง 'กรมเจ้าท่า' ปรับโฉมใหม่ท่าเรือเทเวศร์ ก่อนเปิดให้บริการภายใน ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือเทเวศร์ ว่า สำหรับความคืบหน้าการพัฒนา ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 4,329 คน/วัน รองรับจำนวนเที่ยวเรือ 267 เที่ยว/วัน กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารทั้งภายใน ภายนอก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมห้องน้ำชาย หญิงและผู้พิการบนท่าเรือ ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 95%

 

นายอธิรัฐกล่าวว่า ตนได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รวมทั้งให้ติดตั้งเครื่องหมายและป้ายบอกทางให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ท่าเทียบเรือตลาดเทวราช เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทาง รถ-ราง-เรือ แบบไร้รอยต่อตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 

ขณะที่การพัฒนา ท่าเรือท่าช้าง ให้บริการทั้งท่าเรือโดยสาร ท่าเรือข้ามฟากและท่าเรือท่องเที่ยว มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 12,324 คน/วัน รองรับเที่ยวเรือ 394 เที่ยว/วัน ส่งผลให้ท่าเรือเดิมที่มีขนาดเล็กมีความแออัด ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ กรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักคอย จำนวน 2 หลัง ด้วยสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเก่า เพิ่มขนาดพื้นที่ท่าเรือ 1,941 ตารางเมตร (ตร.ม.) พร้อมติดตั้งโป๊ะขนาด 6 คูณ 12 เมตร จำนวน 4 โป๊ะ และ 5 คูณ 10 เมตร จำนวน 2 โป๊ะ เพื่อให้ท่าเรือมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ ขณะนี้งานปรับปรุงคืบหน้ากว่า 50%

 

นายอธิรัฐกล่าวว่า ได้สั่งการเร่งรัดงานปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 โดยในระหว่างดำเนินการให้ดูแลพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ไม่กระทบผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา โดยก่อนเปิดใช้ท่าเทียบเรือให้กรมเจ้าท่าจัดประชุมผู้ประกอบการเรือเพื่อวางแผนและกำหนดการใช้ท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ให้หาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าเรือเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการบริการประชาชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง