วิษณุ ลุ้นประกาศใช้พ.ร.ก.โรคติดต่อ ชี้รัฐบาลต้องลาออก หากถูกสภาตีตก

วิษณุ ลุ้นประกาศใช้พ.ร.ก.โรคติดต่อ ชี้รัฐบาลต้องลาออก หากถูกสภาตีตก
ข่าวสด
22 กันยายน 2564 ( 10:08 )
12
วิษณุ ลุ้นประกาศใช้พ.ร.ก.โรคติดต่อ ชี้รัฐบาลต้องลาออก หากถูกสภาตีตก

วิษณุ แจงพ.ร.ก.โรคติดต่อ หากสภาไม่ให้ผ่าน รัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก รอลุ้นประกาศในราชกิจจาฯ ถึงยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

 

วันที่ 22 ก.ย. 2564 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

 

โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รายงาน และอธิบายเหตุผลที่ต้องออก พ.ร.ก.ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้มากขึ้นในการบริหารงานด้านสาธารณสุข ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และเพื่อทำให้เป็นการบริหารงานด้านสาธารณสุขโดยตรง เพราะไม่เคยมีที่จะให้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มากำกับงานด้านสาธารณสุขเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ

 

 

รองนายกฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉบับนี้จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกัน ต้องเสนอต่อสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ แต่คงต้องเสนอเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาแล้วในเดือนพ.ย. เนื่องจากไม่อยากขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ

 

 

นายวิษณุ ระบุด้วยว่า ถ้า พ.ร.ก.ดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภา รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมา อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด จะต้องหารือกับนายกฯ อีกครั้ง แต่เมื่อมีประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉบับนี้แล้ว จะส่งผลให้ไม่ต้องขยายระยะเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 30 ก.ย.นี้