รีเซต

'คต.'​ เผยสถิติค้าชายแดน ม.ค.63 ลดลง 10.76% รับพิษโควิด-19

'คต.'​ เผยสถิติค้าชายแดน ม.ค.63 ลดลง 10.76% รับพิษโควิด-19
มติชน
27 กุมภาพันธ์ 2563 ( 15:06 )
51
'คต.'​ เผยสถิติค้าชายแดน ม.ค.63 ลดลง 10.76% รับพิษโควิด-19

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.)​ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนของไทย ในเดือนมกราคม 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 86,070 ล้านบาท ลดลง 10.76% แบ่งเป็นการส่งออก 59,501 ล้านบาท หรือลดลง 9.44% และการนำเข้า 26,569 ล้านบาท หรือลดลง 13.57% ซึ่งเกินดุลการค้า 32,932 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดนมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มูลค่า 31,024 ล้านบาท ลดลง 16.39% เป็นการส่งออก 19,599 ล้านบาท ลดลง 9.56% นำเข้า 11,425 ล้านบาท ลดลง 25.99% รองลงมาคือ ลาว มูลค่า 24,060 ล้านบาท กัมพูชา มูลค่า 16,784 ล้านบาท และเมียนมา มูลค่า 14,203 ล้านบาท ขณะที่การค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ มีมูลค่าสูงสุด 15,080 ล้านบาท ลดลง 1.09% เป็นการส่งออก 8,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.60% นำเข้า 6,760 ล้านบาท ลดลง 16.66% รองลงมาคือ สิงคโปร์ มูลค่า 6,177 ล้านบาท และเวียดนาม มูลค่า 3,965 ล้านบาท

นายกีรติ กล่าวว่า สำหรับการค้าด้านมาเลเซีย การส่งออกของไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ยาง ด้าน ลาว สถานการณ์การค้ายังคงลดลง โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ ลำไยแห้ง น้ำมันดีเซล ขณะที่ด้านกัมพูชา นับเป็นประเทศที่การค้ายังคงขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 8.33% โดยเฉพาะรถยนต์ สินค้าปศุสัตว์ สินค้าแร่ และเชื้อเพลิงอื่นๆ สำหรับด้านเมียนมา มูลค่าขยายตัวแต่การส่งออกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดีเซล ผ้าผืนและด้าย และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ เป็นต้น

“สำหรับสถานการณ์การค้าชายแดนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ส่งผลมาจากหลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพัน​ธุ์ใหม่ หรือโควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง รวมถึงไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งจากปัจจัยลบดังกล่าวทำให้ในปีนี้อาจมีการปรับเป้าหมายลงจากเดิมที่ตั้งไว้ 1.6 ล้านล้านบาท” นายกีรติกล่าว

นายกีรติ กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวกรมมีแผนที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนของไทยอย่างเข้มข้น โดยในเดือนมีนาคมนี้ คต.จะมีการจัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนตามด่านชายแดนของไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกไทย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสนับสนุนการค้าของภาคเอกชนในการทำการค้าชายแดน โดยจะมีการจัด งานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเปิดตลาดค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกด้วย

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง