รีเซต

กกต.แจ้งแนวทาง ปชช.ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งช่วงโควิดระบาด แนะปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

กกต.แจ้งแนวทาง ปชช.ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งช่วงโควิดระบาด แนะปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด
มติชน
28 มกราคม 2565 ( 11:12 )
24
กกต.แจ้งแนวทาง ปชช.ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งช่วงโควิดระบาด แนะปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

กกต.แจ้งแนวทาง ปชช.ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งช่วงโควิดระบาด แนะปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า สำหรับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามปกติ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid -19) ตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ดังนี้

 

1.สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้ง

2.ถอดหน้ากากได้เฉพาะเวลาแสดงตนใช้สิทธิ

3.เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

4.ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ เป็นหวัด ไอ หรือจามผิดปกติ ให้ใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ให้

5.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444

ข่าวที่เกี่ยวข้อง