'สระบุรี' สั่งปิดร้านจำหน่ายสุรา 12-30 เม.ย. ฝ่าฝืนมีโทษจำ-ปรับ

'สระบุรี' สั่งปิดร้านจำหน่ายสุรา 12-30 เม.ย. ฝ่าฝืนมีโทษจำ-ปรับ
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 22:51 )
191
'สระบุรี' สั่งปิดร้านจำหน่ายสุรา 12-30 เม.ย. ฝ่าฝืนมีโทษจำ-ปรับ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน มีการเผยแพร่คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 2 โดยสามารถขายสินค้าประเภทอื่นได้

รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง