รีเซต

OR ประกาศแผนลงทุน 5 ปี ใช้เงินลงทุน 101,486.8 ลบ.

OR ประกาศแผนลงทุน 5 ปี ใช้เงินลงทุน 101,486.8 ลบ.
ทันหุ้น
23 พฤศจิกายน 2565 ( 18:03 )
25
OR ประกาศแผนลงทุน 5 ปี ใช้เงินลงทุน 101,486.8 ลบ.

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) จำนวน 101,486.8 ล้านบาท โดยมีกลยุทธิ์ของการเติบโตแบบ Outside –In Growth ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ OR อาทิเครือข่ายสถานีบริการน้ ามัน เครื อข่ายร้านค้าต่าง ๆ (Physical Platform)ควบคู่กับ Digital Platform เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ ก่อให้เกิด “Inclusive Growth Platform”ในการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดเติบโตไปพร้อมกับ OR

การลงทุนของ OR เพื่อรักษาความเป็ นผู้นำในประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Oil Ecosystem) รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายระบบจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย มุ่งเน้นสู่การใช้พลังงานสะอาดผ่านการลงทุนขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า“EV Station PluZ” ท้ังในและนอก สถานีบริการPTT Station 

 

อีกท้ังมุ่งหวังเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจ Café Amazon ตลอด Value chain รวมท้ังหาโอกาสทางธุกิจเพื่อตอบโจทย์All Lifestyles เพื่อการเติบโตร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากน้ันยงัแสวงหาการเติบโตในต่างประเทศผ่านการขยายเครือข่ายไปยังประเทศใหม่ ๆ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ (Asset-Light Growth) ในตลาดใหม่และยังแสวงหาธุรกิจใหม่ (OR new S-curve ) เพื่อสนับสนุนต่อยอดในธุรกิจปัจจุบัน สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง