รีเซต

หมดห่วงภัยแล้ง ผู้ว่าฯ โคราช ย้ำน้ำเขื่อนหลักเกิน 80% มั่นใจพอทำนาปรังทุกลุ่มน้ำ

หมดห่วงภัยแล้ง ผู้ว่าฯ โคราช ย้ำน้ำเขื่อนหลักเกิน 80% มั่นใจพอทำนาปรังทุกลุ่มน้ำ
ข่าวสด
23 กุมภาพันธ์ 2565 ( 13:01 )
94
หมดห่วงภัยแล้ง ผู้ว่าฯ โคราช ย้ำน้ำเขื่อนหลักเกิน 80% มั่นใจพอทำนาปรังทุกลุ่มน้ำ

ข่าววันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณสระน้ำหนองตะลุมปุ๊ก บ้านมาบเชือก ม.7 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2565 ของจังหวัดนครราชสีมา

 

 

โดยมีผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา เขตอำเภอปักธงชัย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทัั้งนี้ ผู้ว่าฯ โคราช ได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดภูมิทัศน์ รอบบริเวณ สระน้ำหนองตะลุมปุ๊ก และได้มีการขุดลอกขยายสระน้ำและขุดร่องรับน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านมาบเชือก ม.7 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย

 

 

โดยเฉพาะน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

 

นายวิเชียร กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในปี 2565 นี้ จากการสำรวจพบว่า มี อยู่ 18 หมู่บ้านที่คาดว่า จะประสบภัยแล้ง แต่ได้มีการลงพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนแล้ว

 

 

ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง มีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้งนี้ ทั้งในเรื่องการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งการทำการเกษตร โดยเฉพาะนาปรัง ปีนี้ในทุกลุ่มน้ำ มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาปรังได้อย่างแน่นอน ซึ่งเรื่องภัยแล้งในปีนี้ถือว่าหมดห่วงได้จากน้ำที่มี

 

 

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำ 275 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 314 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87 เปอร์เซ็นต์ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำ 141 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 155 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 91 เปอร์เซ็นต์

 

อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 122 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 141 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 86 เปอร์เซ็นต์ และอ่างเก็บน้ำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 232 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 275 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84 เปอร์เซ็นต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง