รีเซต

กองทัพ ขยับ เคาะ ลดนายทหารชั้ยนายพล เริ่มทันที โยกย้ายกลางปีนี้

กองทัพ ขยับ เคาะ ลดนายทหารชั้ยนายพล เริ่มทันที โยกย้ายกลางปีนี้
มติชน
25 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:39 )
80
กองทัพ ขยับ เคาะ ลดนายทหารชั้ยนายพล เริ่มทันที โยกย้ายกลางปีนี้

จากกรณี พล.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2564 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.)

 

การประชุมดังกล่าว มี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และพล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์รอง ผบ.ทบ. แทน พล.อ.ณรงค์พันธธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกที่ติดภารกิจในการติดตามรับเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี เข้าร่วม

 

หลังการประชุม พล.ท. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมพล  ผบ.ทสส. ได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ-สตช. เพิ่มสมรรถนะ และ ขีดความสามารถของหน่วย ในการพึ่งพาตนเอง เพิ่อลดการพึ่งพา ตปท . และ อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกลาโหม และ เตรียมกำลังพลให้พร้อมตามแผนป้องกันประเทศและการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติให้ประสานสอดคล้องกัน และการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนและ ปลูกฝังวัฒนธรรมทัศนคติค่านิยมการเป็นทหารและตำรวจที่ดีของประชาชนมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ

 

ด้านพล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รอบโฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร ว่า ได้หารือ เรื่องการปรับโครงสร้าง ระบบงานของ บก ทท.  ตามแนวทางของกลาโหมหากได้รับภารกิจใหม่  จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รับทำหน้าที่ไป  และให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็น

และให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ ที่ผบ.หน่วยระดับ พลตรี พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ขึ้นไปลดการแต่งตั้ง นายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ  ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษอย่างเคร่งครัดเมื่อเกษียณราชการแล้วก็ไม่บรรจุเพิ่มที่คาดว่าจะสามารถลดจำนวน นายทหารชั้นนายพลได้ 5-10 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง