รีเซต

สภาฯออกมาตรการเข้ม ยกระดับป้องโควิด รับศึกใหญ่ ซักฟอกรัฐบาล

สภาฯออกมาตรการเข้ม ยกระดับป้องโควิด รับศึกใหญ่ ซักฟอกรัฐบาล
มติชน
15 กุมภาพันธ์ 2565 ( 17:30 )
56
สภาฯออกมาตรการเข้ม ยกระดับป้องโควิด รับศึกใหญ่ ซักฟอกรัฐบาล

ข่าววันนี้ เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา ว่าที่ร.ต.ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์นั้น สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาโดยตลอด และมีการปรับเปลี่ยนมาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านสาธารณสุข โดยได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ สามารถ ยืนยันได้ว่าไม่มีการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมสภาฯ

 

ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา กล่าวต่อว่า สำหรับสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้มีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ โดยกำหนดให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือเวิร์กฟอร์มโฮม ในสัดส่วนร้อยละ 50 ตั้งแต่ที่ 1-28 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการประชุมสภาฯ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถแพร่กระจายและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ดังนี้ 1.จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. 2.สมาชิกรัฐสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ และบุคคลในวงงานรัฐสภาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

 

ว่าที่ร.ต.ยุทธนา กล่าวอีกว่า 3.สำหรับมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆ ในส่วนของบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาสนับสนุนข้อมูลหรือชี้แจงข้อมูลต่อสภาฯ ในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้แจ้งหน่วยงานต่างๆ ให้จำกัดจำนวนบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา โดยให้ใช้วิธีการสนับสนุนหรือชี้แจงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือหากมีความจำเป็นต้องเดินทางมาชี้แจงภายในอาคารรัฐสภาก็ให้แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาล่วงหน้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ เอกสารหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขที่แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนฯ อย่างน้อย 2 เข็ม , เอกสารใบรับรองผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 แบบ RT–PCR หรือ ATK ระบุวันที่และเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง , กรอกแบบคัดกรองโรคโควิด-19 ของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ผ่านคิวอาร์โค้ด หรือ URL ก่อนวันเดินทางเข้าอาคารรัฐสภา

 

ว่าที่ร.ต.ยุทธนา กล่าวด้วยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาฯ อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่หน่วยงานต่างๆ แจ้งมา และต้องมีเอกสารข้างต้นครบถ้วนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจอาวุธ วัตถุโลหะและสัมภาระก่อนเข้าอาคาร รวมทั้งติดบัตรแสดงตนที่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ออกให้ที่อกเสื้อสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณอาคาร โดยอนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารรัฐสภาได้เฉพาะสิทธิที่กำหนดพื้นที่ไว้ในบัตรเท่านั้น และให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง